Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Politikerne i Orkdal: Vedtar fortetting - og stemmer mot

Bhaug2_1.jpg

Orkdal kommunestyre har vedtatt at det skal bygges tett på flata. Men da to naboer klaget, vedtok de det motsatte bak Shell på Bårdshaug. Fylkesmannen slakter saksbehandlinga i Orkdal kommuestyre. Vedtaket fra Bårdshaug er kjent ugyldig.

Isolert sett er saken liten, men den har stor prinsipiell betydning og kan få følger for videre utbygging i sentrum.

Tema: Hvor lett skal det være for naboer å stoppe fortetting fordi de synes nye hus blir for høye eller store?

Dessuten hører det ned til sjeldenhetene at Fylkesmannen setter til side vedtak slik det nå har skjedd.

Saken:
Ggjelder ei ledig boligtomt bak Shell og Hell Bil på Bårdshaug. Tegninga over fra Arkiplan viser det nye huset i midten.

VIBO Entreprenør vil bygge et hus med:

* 6 leiligheter .
* 9 meter mønehøyde.
* To etasjer.

Følger vedtatt plan:
Poenget: Dette er helt i tråd med kommunedelplanen Orkdal kommunestyre har vedtatt. Derfor ville rådmannen å godta slik utbygging. Det skal nemlig være et høyt antall boenheter per dekar på flata i sentrum. På den aktuelle tomta tilsvarer det 6-7 boenheter.

To naboklager:
Protester kom mot at bygget blir for høyt og kommer for nær andre hus. Politikerne dro på befaring, og så kom det ene forslaget etter det andre - i strid med politikernes egne, overordnede vedtak om fortetting i sentrum.

FrPs Torstein Larsen fikk flertall for følgende i kommunestyret 27.juni (med 27 mot 17 stemmer):

* Maksimum 4 leiligheter.
* 5 meter mønehøyde.
* En etasje.

Politikerne flyttet også på plasseringa.

VIBO sier nå at vedtaket trolig betyr at det bare blir plass til 3 leiligheter - ikke 6.

VIBO Entreprenør ba om ny behandling slik at selskapet fikk uttale seg om politikernes kuvending. Det avslo kommunestyret i høst. VIBO klaget derfor vedtaket inn for Fylkesmannen (Staten) - og vant en knusende seier.

Orkdal kommunestyre får det glatte lag. Kort oppsummert:

* Kommunestyret har i praksis endret forutsetningene de selv vedtok i kommunedelplanen (Orkdal 2040) uten å forklare hvorfor. Utbygger har krav på en begrunnelse.

* Naboene har klaget på at det nye bygget vil kaste skygge. Men sol-/skyggeanalyser viser at det vil det ikke gjøre. Kommunen må begrunne hvorfor man likevel kutter byggehøyden.

* Høyden er nå satt enda lavere enn i en gammel reguleringsplan for området (før prinsippvedtak om fortetting). Det må forklares.

* Fortetting er ønskelig ut fra overordnet politikk. Orkdal kommune må begrunne hvorfor man fraviker fra praksis.

"Dommen":
Feil saksbehandling. Vedtaket er ugyldig. Beslutningen om å gå bort fra vedtatt fortettingspolitikk mangler vurderinger og begrunnelser.

Saken må starte på nytt i Orkdal kommune. Denne gangen blir forslagsstiller Torstein Larsen og de partiene som støttet ham (flest fra Ap og Senterpartiet) nødt til å gi utbygger en saklig begrunnelse hvis de fortsatt vil gå bort fra egne prinsipper.

Under en skisse av det planlagte bygget (Ill: VIBO Entreprenør):

Bhaug1_1.jpg

 

Publisert 26.01.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Magnus Stadsnes 26.01.2013 21:09
Når saksbehandling tar mellom 1-3 år forsvinner lysten til å bygge i Orkdal. Folketallet blir deretter også. Nabo kommunene jobber FOR folket og ikke imot. Er det noe feil med Orkdal kommunes ansatte og politikkere!!!!!!

Joar 26.01.2013 11:12
Denne saken er nok et klart og tydelig bevis på veldig dårlig sentrumsutvikling fra våre folkevalgte. Det er til og gremmes av nok en gang. Å gå imot egne vedtak ser ut til å ha blitt til en trend vedrørende sentrumsutviklingen på Orkanger. Dette føyer seg inn godt inn i rekken etter den gedigne Orkdal 2040 fadesen.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse