Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ansetter Bør-sjef som leder for Orkdal-jubileum

Margrethe_Aae_1.jpgKulturutvalget ber rådmannen ansette Margrethe Aae (25) fra Orkanger som prosjektleder for jubileene i 2013.

Vi skal markere at det er 50 år siden blant annet Orkanger gikk inn i storkommunen Orkdal.

Margrethe Aae er akkurat nå mest kjent som produsent for suksessen Bør Børson jr.

(Les nederst om ny Orkanger-bok).

I tillegg til kommunesammenslåinga, skal det markeres at det er 100 år siden vi fikk allmenn stemerett i Norge - det vil si at også kvinnene ble vurdert som opplyste nok til å delta i valg.

17.mai
Det politiske flertallet har bevilget 700 000 kroner til jubileene. En av de første ideene som dukket opp var felles 17.maifeiring på Follo.

Det prosjektet er forkastet delvis på grunn av praktiske problemer og delvis på grunn av prinsipiell motstand. Orkdal vil få trøbbel med å skaffe korps hvis folk skal marsjere samtidig fra Follo til Orkanger og Fannrem. Opplegget vil by på transport- og parkeringsproblemer, og dessuten mener nok en del at 17.mai hører hjemme ved de enkelte skolene.

FAU på Orkanger har tatt opp saken.

Men jubileet kan markeres på mange andre måter, og Margrethe Aae blir trolig den som skal lede den kreative prosessen og lose bygda gjennom begivenhetene. Politikerne i kulturutvalget ønsker Margrethe Aae ansatt i 60 prosent stilling ut jubileumsåret 2013.

Fusjon med sterke følelser
Knøttsmå kommuner i alle landsdeler gikk sammen i større enheter tidlig på 1960-tallet. Norge gjennomførte en omfattende reform.

Storkommunen Orkdal ble dannet i 1963. Da gikk Orkland, Orkdal, Geitastrand og Orkanger sammen. Orkanger hadde vært egen kommune siden 1920.

Fusjonen utløste øyeblikkelig en grendestrid som langt overgår det vi ser i dag. Første kamp sto om plassering av rådhus. Margrethe Aaes farfar, advokat Jomar Aae, deltok for øvrig i kommunepolitikken for Ap i den mest turbulente perioden etter sammenslåinga.

Orkanger tapte det første slaget, og sentraladministrasjonen ble sittende på Fannrem. Et kompromissforslag om Bårdshaug falt. Der gikk den gamle kommunegrensa. I flere betente saker stemte de folkevalgte etter geografisk tilhørighet (noe som skjer fortsatt, 50 år etterpå). ST rykket ut på lederplass og ba folk roe gemyttene da det stormet som verst i 1963.

Margrethe Aae er kulturarbeider. Hun har blant annet jobbet med Ungdommens Kulturmønstring før Bør Børson jr. entret scenen med bravur.

Kulturell dugnad har vist seg å knytte folk i kommunen sammen, mens det på idrettsfronten har handlet mest om hard rivalisering de siste årene; kamp om spillemidler og fotballspillere, og kupp i idrettsrådet.

Bok fra Orkanger
Enda en nyhet fra kulturfronten:
En gruppe historieinteresserte har jobbet i flere måneder med ei bok om Orkanger. Den skal presentere alle konfirmantene på stedet fra 1945 til 2012.

Ildsjelene samler inn bilder av 67 årskull på kirketrappa, og skaffer navn på hver eneste ungdom. Kjell A. Solem og Jens Olsen orienterte kulturutvalget om arbeidet i siste møte. Ei slik bok er laget på Geitastrand tidligere, men der er antallet konfirmanter adskillig lavere.

Saken kommer senere opp som søknad om garanti for et lån.

Hans Kringstad

 

Publisert 22.01.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

AAshild Gronning 24.01.2013 15:31
Så bra !!!Gleder meg til det ferdige resultatet . Håper å få et eksemplar til å bla i på Frivilligsentralen.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse