Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger barneskole: God trivsel, lite mobbing, lite penger

08032009188_2.jpg

De aller fleste elevene trives godt på Orkanger barneskole - bedre enn det som er vanlig i norsk skole. Få forteller om mobbing, viser den siste elevundersøkelsen.
Men skolen mangler penger til nye PCer, skap, pulter og lekeapparater.

Undersøkelsen ble gjennomført på avgangstrinnet (sjuende) i vår. Her er noen resultater:

Sosial trivsel:

Bedre både enn kommunen som helhet, fylket og Norge. 4,4 poeng mot et snitt på 4,2 i kommunen, fylket og landet.

Trivsel med lærerne:
Bedre (4,3 poeng) enn kommunen (4,2), fylket (4,1) og Norge (4,1).

Fysisk læringsmiljø:
Bedre også her, noe som kanskje er overraskende siden skolebygget er gammelt og umoderne. 3,4 poeng mot kommunen (3,0), fylket (3,2) og Norge (3,2).

Mobbing:
På to områder kommer Orkanger barneskole litt dårligere ut enn snittet; faglig veiledning og mobbing. Men mobbetallene er lave. Rektor Lars Ivar Jensen konkluderer med at det ikke eksisterer noen mobbekultur ved skolen, men at mobbing forekommer. Det rapporterer også ansatte om.

25 av elevene svarte at de aldri har blitt mobbet. 7 svarte at de har blitt mobbet en sjelden gang. Ingen har fortalt om jevnlig mobbing.

Ingen elever oppgir at de selv mobber. De aller fleste hevder at elevene pleier å si fra om mobbing.

Økonomi:
Orkanger barneskole gikk med ca. en million kroner i underskudd (merforbruk) i 2012. Skolen har et fond som kan dekke inn underskuddet, men da blir lite eller ingenting igjen til investeringer.

Skolen trenger:
* 80 nye PCer til ansatte og elever. Pris ca 700 000 kroner.
* Skap på tekstilrom er utslitt. Pris ca 200 000 kroner.
* Nytt pultsett - dvs 50 bord og stoler. Pris ca. 100 000 kroner.

I tillegg trengs store investeringer for å få småskolegården opp på et akseptabelt nivå. Dette har vært tema lenge. Kostnad for nye lekeapparater mv. er anslått til mellom 1 og 2 millioner kroner.

Lesing og regning:
Mest av alt er muligens foreldre opptatt av hva barna lærer. Nasjonale prøver viser at femte trinn ved Orkanger barneskole ligger helt på landsgjennomsnitt i engelsk lesing og i regning. I norsk lesing ligger Orkanger-elevene litt over snittet.

Orkanger ungdomsskole er sjekket på åttende og niende trinn. Resultatene er stort sett nær landsgjennomsnittet. Åttende trinn gjorde det ganske svakt i norsk lesing.

Kommunestyret i Orkdal vedtok som mål for flere år siden å bli en av landets ti beste skolekommuner. Det lyktes ikke.

 

Publisert 16.01.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse