Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkla Shipping & Trading: Nei til ny havn nær Nerøra

Havna.jpg

Trondheimsfjorden Interkommunale Havn vil bygge ut havna rett utenfor Gammelosen (området på bildet). Orkla Shipping & Trading fraråder av hensyn til boligområdene på Orkanger og friområdet:
* Støy om natta.
* Mer tungtrafikk.
* En vegg av containere mot fjorden.

Dette var budskapet da daglig leder Atle Olav Larsen i Orkla Shipping & Trading møtte ledelsen i Orkdal kommune tirsdag.

Selskapet drifter containerterminalen på Grønøra for Trondheimsfjorden Interkommunale Havn.

Larsen mener det er galt å utvide havna mot Orkanger:

- Havnene trekkes unna boligsentra og friområder for å unngå konflikter. Vi kan bygge ut havna uten å nærme oss tettbebyggelsen. Det finnes andre løsninger, sier Larsen.

Orkdal kommune er medeier i det interkommunale havneselskapet. Kommunen har startet behandlingen av en søknad fra havna om å bygge ut et område på 300 x 50 meter i sjøen rett utenfor renseanlegget ved Gammelosen.

Naturvernforbundet har allerede reagert.

Orkla Shipping & Trading ber nå om at planen ikke blir gjennomført, blant annet fordi:

* Støy om natta:
Det vil bli drift 24 timer i døgnet, og støy om natta fra et område som ligger tett inntil bebyggelsen.

* Sperrer sikt mot fjorden:
Containere stables i høyder på 12 meter. Det vil stenge for sikten mot fjorden og se ut som en vegg fra Nerøra og friområdet Gammelosen.

* Mer trafikk:
Tungtrafikken på Havneveien vil øke kraftig.

Orkla Shipping & Trading foreslår i stedet:

* Fyll opp inne i havneområdet for å få mer plass - langt unna boligområder.

* Styr tungtrafikken vekk fra Havneveien og over til E39 på Bårdshaug.

* Ett unntak: Interntransporten mellom Grønøra og Elkem Thamshavn må fortsatt få gå direkte. Det dreier seg bare om 15-20 biler per dag.

Daglig leder Atle Olav Larsen om Havneveien:

- Vi sparer tid og penger på å kjøre Havneveien, men de fem minuttene ekstra ved å kjøre om Bårdshaug kan vi leve med. Havna kommer til å vokse, og før eller siden blir trafikken på Havneveien så stor at det kommer krav om stenging. Vi må finne løsninger før det oppstår konflikter.

Larsen mener skilting mot tungtrafikk ved avkjørsel fra E39 ved Thamshvan og ved Strandheim terrasse kan være nok - eventuelt i kombinasjon med opphøyde gangfelt. Da kan transporten mellom havna og Elkem bli eneste tungtrafikk på Havneveien.

Havneselskapet søker om å bygge ut området innenfor den stiplede linja på tegninga under. Det strekker seg inn mot brua ved Gammelosen:

Havna1_1.jpg

 

Publisert 08.01.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Like gode alternativer 09.01.2013 22:01
Så lenge det finnes alternative muligheter omtrent på samme nivå og samtidig sparer miljøet nederst på øra sier det seg selv hva som må gjøres.

Trudd 09.01.2013 18:13
Trudd da formelig att Orkdal/Orkanger va industrihovedstad nr1, å da må vi vel ha ei skikkelig havn å vell??

john olav wåtland 08.01.2013 19:58
mye meget bra innspill her fra atle larsen. men Havneveien bør legges i en Kulvert med midt-deler.avlaster shell/domus der det kommer til å bli et komplett kaos. blir også frigjort areal på bakke nivå til gang og sykkelstier. trondheim havn bør på banen mht finansiering. http://no.wikipedia.org/wiki/Kulvert

Hans Kringstad 08.01.2013 20:26
Kulvert hadde vært glimrende. Oddbjørn Bang foreslo det under Orkdal 2040-debatten. Problemet er all kvikkleira, dessverre. Selv Jehovas Vitner måtte gi opp pga grunnforholdene:-)

Joar 08.01.2013 19:04
Folket på Orkanger må regne med at kommunen hører på hva Atle Larsen har å si til dette. Ingen andre har bedre forutsetninger til å uttale seg om dette prosjektet.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse