Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Foreningen Småbyen jobber for levende Orkanger

orkdalsvn5.jpg

Flere enn Orkanger Vel arbeider for en livskraftig og attraktiv bykjerne i Orkdal. Foreningen Småbyen står bak Småbylista. Lista fikk gjennom fire av elleve tekstforslag til budsjettet (se nedenfor). Du kan bli medlem og påvirke politikken.

Her kan du lese mer om Småbylista. Den ble stiftet i valgåret 2011, og fikk to representanter i kommunestyret.

Leder Anja Tjelflaat skriver i en innkalling til årsmøtet i Foreningen Småbyen 26. februar at hun er godt fornøyd med rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan. Profilen heller mot Småbylistas politikk og valgprogram:

* Sentrumstenking.

* Fortetting.

* Bygge Orkdal som merkevare.

* Legge til rette for fysisk aktivitet.

* At Orkdal tar et regionalt ansvar.

Småbylista fremmet mange tekstforslag.
Disse fire ble vedtatt:

•  Utrede mulighet for program for integrering av flyktninger i lag og foreningsliv, ved bruk av midler fra flyktningefondet, innen 1. mai.

•  Utrede hvordan Orkdal kan bli et satellittsted for arrangement i forbindelse med festivaler i og rundt Trondheim, innen 1. mai.

•  Utrede en samhandlingsplattform og politikk for frivillig innsats innen 1. oktober.

•  Gjenoppta ideen om svømmehall og se på rimeligere alternative løsninger, som inkluderer bruk av spillvann fra Thamshavn innen 1. juli.

Disse sju ble nedstemt:

•  Utrede mulighet for en komite som fremmer sentrumsutvikling (brun sone) innen 1. mai, som forankres politisk.

•  Undersøke muligheter for kombinasjonen av kultur- og hotell i sentrum (brun sone), ved å kontakte aktører som Thon- og Choice-kjedene, innen 1. mars.

•  Utrede hvordan en flytting av turistinformasjonen vil kunne øke åpningstiden ved biblioteket i sommermånedene og hjelpe tilreisende med informasjon innen 1. mars.

•  Utrede og prioritere tiltak som ivaretar og formidler Orkdals kulturhistorie. Dette sees i sammenheng med skriving av de to siste bindene av Orkdalshistorien. Utredningen bør også ta med eksterne inntektskilder. Innen 1. mai.

•  Utrede bruk av saksordfører innen 1. mars, for å sikre at forslag blir forstått og fulgt opp.

•  Legge fram forskjellige alternativer for budsjettbehandling, som sikrer at alle forslag har mulighet til å bli stemt over, innen 1. september.

•  Legge frem hvilke tiltak som gjøres i Orkdal kommune og regionalt for å sikre drift ved Orkdal sykehus, herunder daglig leder funksjon, akutten med flere innen 1. februar. Evt. legge fram forslag til tiltak, hvis det ikke gjøres noe.

Du kan bli medlem og ta opp saker på Foreningen Småbyens årsmøte eller endre vedtektene. Informasjon her.

Eksempel på trivsel i sentrum:

DSC_0046_1.JPG

 

 

Publisert 08.01.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Ikkesentrum 08.01.2013 16:32
Glem sentrumsutvikling andre steder enn Bårdshaug Herregård og en radius på et par hundre meter. Takket være flertallsgruppen og orkdalslista har vi i Orkdal noe unikt, noe som mangler på samtlige andre tettsteder i hele Norge. Vi har nemlig et ikkesentrum. Samtlige som kommer hit vet eller ser ikke hvor sentrum er. Værre er det at de fleste av de som bor her heller ikke kan si eksakt hvor sentrum i kommunen er. Det er en ganske ille og en fallitterklæring for de som styrer kommunen vår.

Uriktig at Bårdshaug har enerett 08.01.2013 10:54
At andre hoteller kommer til Orkanger må bli en selvfølge i fremtiden hvis man ønsker å utvikle tettstedet vårt. Ille at alternative hoteller blir nedstemt. Usunt og feil at Bårdshaug Herregård har enerett.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse