Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Vil bygge 20 leiligheter ved Orkanger stasjon

Tunet2_1.jpg

Eieren puster nytt liv i de gamle planene om boligbygging på Thamshavntunet nedenfor Orkanger stasjon. Firmaet Bygg og Eiendomsservice i Klæbu søker nå om å få sette opp to hus med til sammen 20 leiligheter.

På modellen fra Panark AS over ser du Orkanger stasjon markert som mørk rød i bakgrunnen. De to nybyggene med balkonger og terrasser er plassert med gavlvegg mot Thamshavnveien - altså i rett vinkel på veien.

I søknaden heter det at byggene skal danne et tun med stasjonen som hovedbygg. Orkanger stasjon er fredet etter kulturminneloven. Utbygger har avklart hensynet til stasjonsbygningen med fylkesantikvaren.

En periode var det aktuelt å frede hele området som en del av fredningsplanen for Thamshavnbanen. Dette har falt bort.

Det er også gravd etter kulturminner i bakken, uten funn. Modellen under viser prosjektet sett fra sør med den rød stasjonen og jernbanen helt til høyre.

Kopi_av_Tunet2_1.jpg

Orkdal kommune vedtok for snart ti år siden å omregulere tomta fra friareal til boligformål etter søknad fra investoren. Eier startet imidlertid ikke utbygging. Tillatelsene har gått  ut på dato. Derfor er det nå sendt inn ny, komplett søknad.

De to byggene (B1 og B2 på tegningen under) skal inneholde ti relativt små leiligheter hver. Halvparten av leilighetene er planlagt på 48 kvm og halvparten på 66,6 kvm.

Parkering blir delvis under bakken.

Tunet1_1_1.jpg

 

Publisert 03.01.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse