Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommunen kan kjøpe Sæther-eiendommen

Rauhmr__1_.jpg

Familien Sæther vurderer nå å selge sin del av Rømme Øvre til Orkdal kommune, helt eller delvis. Det ble formannskapet orientert om onsdag. En handel kan bety at kommunen får hånd om hele den såkalte indrefileten på Orkanger. Kommunen er en stor eier fra før.

Sæther-familien eier blant annet hele jordet vest for Orkdalsveien (der gårdsbygningene står). Sæther-familiens eiendom øst for Orkdalsveien skal være mest aktuell for salg nå. Orkdal kommune eier områder inn mot jernbanen. Det var assisterende rådmann Ove Snuruås som orienterte politikerne om samtaler med familien Sæther, ifølge protokollen fra formannskapet.

Selskapet Solem arkitektur skal nå lage en helhetlig reguleringsplan for Rømme Øvre. Formannskapet vedtok onsdag enstemmig en avtale om å betale 450 000 for en slik plan, som omfatter både Sæthers og kommunens arealer.

Administrasjonen fikk i oppdrag å inngå en avtale med Sæther om fordeling av kostnader for arbeidet med regulering. Et kommunalt kjøp kan forenkle den videre prosessen.

Orkdal kommune har vedtatt å være en aktiv stedsutvikler. Orkdal 2040-planen markerte tydelig at det som før ble kalt Sæther/Rømme skal danne den framtidige bykjernen i et mer urbant Orkdal.

Tidligere var målet å ha forretning i første etasje for å skape aktivitet og liv både på dag og kveld. Senere vedtak peker gradvis mer i retning av et rendyrket boligområde - riktignok med tett og høy bebyggelse.

De varslede utvidelsen ved Amfi og OTI blir brukt som argument mot at et forretningssentrum på Rømme Øvre er realistisk.

I en tidligere artikkel kan du lese alt om Solem Arkitekturs vinnerforslag for nytt Orkanger sentrum.

Under er en ideskisse fra arkitekt Per Knudsen, som ble hyret inn av eierne og Svend Åge Sæther (ikke familie). Orkdalsveien ligger til høyre, gårdsanlegget midt på bildet og en ny gangveg over dagens jorder til venstre. Idrettsparken ser du oppe i hjørnet til venstre.

P6080004_1.JPG

 

Publisert 13.12.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse