Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Idrett i Orkdal: Rekordlang kø for spillemidler

Knyken2_2_1.jpg

Den voldsomme utbygginga av idrettsanlegg i Orkdal bekymrer rådmannen. Knyken alene koster 70 millioner kroner og utløser nå 14 millioner i spillemidler. Ventetida for spillemidler til nye prosjekter kan bli 10-20 år. Rådmannen er redd enkelte lag ikke klarer vedlikeholdet.
Se full oversikt nederst.

Rådmannens bekymring kommer fram i forbindelse med at planen for anlegg skal rulleres:

* Lang ventetid og rentekostnader:
Anlegg for 166 millioner ligger nå inne i planen i Orkdal. De skal ha 33,6 millioner i spillemidler. Orkdal kommune får normalt 1,2-1,5 millioner per år til fordeling. Rådmannen advarer om at lag som planlegger nye prosjekt må betale renter på lån i tiår før det kommer spillemidler.

* Vedlikehold blir kostbart:
Rådmannen spør om anleggsbygginga er "bærekraftig", det vil si om lagene greier framtidig drift og vedlikehold. Får du spillemidler, er du pliktig til å drive i 40 år.

* Orkla FK:
Rådmannen peker på at Orkla FK nå søker om spillemilder og støtte til rehabilitering av en kunstgrasbane som bare er ti år gammel. Kommunen ber lagene sette av midler til framtidig vedlikehold. Knyken er det desidert største, private anlegget.

* Flytter fram idrettshallene:
Idretten (idrettsrådet) har prioritert Orklahallen og Sondrehallen aller bakerst i køen for spillemidler. Rådmannen vil løfte opp hallene på lista. Begrunnelsen er blant annet at anlegg som kan brukes till mange forskjellige aktiviteter skal prioriteres, ifølge fylket.
I parentes bemerket: Orkdal kommune har prioritert et hoppanlegg til 40 millioner kroner (9 mill i spillemidler).
Hele Knykens fase 1 koster 70 mill (beløpet er høyere hvis du regner inn tiltak som ikke får spillemidler, som dommertribune).

Her er anleggsplanen i Orkdal med rådmannnens forslag til prioritering for spillemidler. Noe er bygd, noe er under bygging og andre prosjekter er på skrivebordet:

 Sted Anlegg Utbygger Kostnad Spillemidler
  1.Idr.park
 Friidrett
 OIF11 000 000
  1 500 000
  2.Knyken
 Hopp K68
 Orkdal IL
  7 307 000
  1 400 000
  3.Knyken Hopp K50
 Orkdal IL  6 447 000
  1 400 000
  4.Knyken Hopp K30
 Orkdal IL  5 707 000
  1 400 000
  5.Knyken
 Hopp K20
 Orkdal IL  5 443 000
  1 400 000
  6.Knyken
 Hopp K10
 Orkdal IL  4 770 000
  1 400 000
  7.Knyken
 Rulleskiløype Orkdal IL  5 041 000
     700 000
  8.Knyken
 Lys hopp
 Orkdal IL  3 427 000
     700 000
  9.Knyken
 Snøproduksj. Orkdal IL  4 689 000
     700 000
 10.Knyken
 Langr.stadion Orkdal IL  3 749 000
     700 000
 11.Knyken
 Skiskyting Orkdal IL  4 117 000
     700 000
 12.Knyken
 Skilager Orkdal IL  2 558 000
     579 000
 13.Knyken
 Driftsbyggski
 Orkdal IL  3 076 000
     700 000
 14.Orkdalvgs
 Sondrehallen ST fylke
33 880 000
  7 000 000
 15.Furumo
 Skytebane Geitanes    550 000
     183 000
 16.Ulvåsen
 Driftsbygg OIF    525 000
     175 000
 17.Knyken
 Heis hopp
 Orkdal IL  4 079 000
     700 000
 18.Orklahall
 Bane 3/basis
 Orkdal kom
36 850 000
  6 000 000
 19.Idr.park
 Kunstgras OIF  7 575 000
  2 500 000
 20.Idr.park
 Undervarme OIF  2 500 000
     700 000
 21.Knyken
 Lys/skistadion
 Orkdal IL  3 732 000
     700 000
 22.Idr.park
Rehab/KGB
 Orkla FK
  4 266 000
  1 000 000
 23.Idr.park
 Klubbhus OIF  2 600 000
     700 000
 24.Knyken
 Klubbhus/hopp Orkdal IL  2 631 000
     700 000
 Sum  166,5 mill
  33, 6 mill

 

Publisert 11.12.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Var det nødvendig 11.12.2012 20:30
Gammelt nytt men greit at bygda blir påminnet den skandaløse spillemiddelstoppen. Hvorfor bygge så enormt stort og svært. Var det nødvendig når det går på bekostning av mye annet som er like viktig , ja viktigere. Var det nødvendig å bygge så svært i Knyken?

Mindre prangende 11.12.2012 19:31
Knyken er et bra anlegg og gir et godt tilbud til en god del vinters tid. Men det hadde ikke vært nødvendig å bygge så stort og svært. Hadde man bygd mindre prangende ville det bundet opp mindre spillemidler, ungått millionsprekker og grendestrid. Hele bygda hadde hatt det bedre med idretten.

Ta først - spør etterpå 11.12.2012 16:17
Skandalen har vær et faktum lenge. Helt utrolig at mesteparten av spillemidlene har gått til idretter som berører desidert færrest barn, unge og voksne. De tilbudene kommunens innbyggere trenger mest har fått minst eller ingen ting. I denne politikken handler det om å ta først og spør etterpå.

Belønning for skendrian 11.12.2012 13:49
Svært uheldig at det søkes penger for å vedlikeholde kunstgressbanen på Orkanger,en praksis at forfall lønner seg fremfor løpende vedlikehold.Dette vil bety at det vil stagnere anleggsutvikling. Kan også stille spørsmål om behovet for en hall er nødvendig på en helårsbane som er åpen 300++ dager i året. Å bruke XX antall kr på et eksisterende anlegg eller skape flere nye.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse