Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Miljøkommunen Orkdal sløser med energi - og litt om Follo

Follo3.jpg

Orkdal skal være en foregangskommune innen miljø og smart energibruk. Men få kommuner fyrer så mye for kråka i egne bygg. Det viser en oversikt for 2011. Nå kommer riktignok nye Grøtte skole som passivhus. Men motsatt virker det gamle gymbygget på Follo (bildet) , som trolig blir en energiversting.

Statistikken finner du på side 81 og utover i rådmannens nøkkeltall til budsjett og handlingsplan.

Energikostnad per kvadratmeter kommunale bygg i 2011:

Orkdal:   133 kr.
Norge:    118 kr.
ST fylke: 113 kr.
Melhus:   106 kr.

Melhus er nevnt i notatet fordi utetemperaturen er lik i Orkdal og Melhus. Orkdal kommune bruker altså 30 prosent mer energi i sine bygg.

Orkdal kommune kommer spesielt dårlig ut for skoler og idrettsbygg. Eldre bygg er ofte rene energisluk. Det er lite økonomisk å isolere gamle bygg. Nybygg gir størst gevinst.

Orkdal kommune har nå bygd Grøtte skole som en av de første passivhusskolene i landet. Det vil slå positivt ut på statistikken. Det samme vil skje når Gammelhallen rives til fordel for ny bane 3 i Orklahallen.

På den andre siden har Orkdal kommune kjøpt det gamle gymygget på Follo, som fylket ville rive. Kommunen flytter voksenopplæringa og Orkdalstorget dit. Det vil virke motsatt.

Orkdal kommune har gitt seg selv dispensasjon fra krav til etterisolering nettopp fordi det blir for dyrt.

(Flyttinga kan for øvrig bli kraftig forsinket mens rehabilitering pågår. Nå er det antydet april/mai for voksenopplæringa. Men det kolliderer med eksamenstid. Flytting kan dermed bli utsatt til neste skoleår.)

Fjernvarme
Kommunen fører fjernvarme fram til Follo. Her ligger for øvrig en interessant utfordring: Nye hus blir så energigjerrige at fjernvarme ikke lønner seg. Passivhus får fritak fra krav om fjernvarme.

Follo viser også et annet paradoks: Kostnadene ved å rehabilitere skolen nærmer seg 130 mill. kroner. Da er Orkdal vgs fortsatt fylkets trangeste skole, gulbygget er fortsatt ikke godkjent og undervisning pågår stort sett i gamle bygninger.

Follo-fadesen
Kostnadene for en ny skole ved Orklahallen ble anslått til ca 200 mill.kroner. Det sa det politiske flertallet i Orkdal nei til å jobbe for. Dermed stoppet fylket all utredning av skole på ny tomt.

En ny skole ville trolig langt på vei vært finansiert ved salg av eiendom på Follo i tillegg til de 130 mill., som er brukt på det gamle anlegget. På toppen kommer nettopp reduserte energiutgifter og andre driftsfordeler ved et nytt skoleanlegg.

Flaggskip
Da ville Orkdal kommue hatt et flaggskip av en videregående skole vegg i vegg med handel, oljeindustri, friiidrettsanlegg, klatrehall, turnhall, håndballhaller, helårs kunstgressbane og moderne friidrettsanlegg. Ingen i fylket kunne ha vist til maken.

I stedet er Orkdal vertskap for fylkets mest underdimensjonerte skole også etter oppussinga. Elevene i miljøkommunen Orkdal må kjøres til de fleste fasiliteter. De får undervisning i gamle bygg.

Ordføreren i Orkdal forsøkte å framstille valget av Follo framfor ny skole som et resultat av at fylket ikke ville bygge ny skole (fylket hadde skylda). Men fylkes egen handlingsplan sier at det var stikk motsatt. Kommunen ville ikke tilby annen tomt.

Framtidsrettet
Andre kommuner arbeider i stedet målrettet opp mot fylkeskommunen for å utvikle videregående skoler med egenart og appell. Attraktive videregående skoler er viktig for å beholde ungdommen og trekke kompetent arbeidskraft til privat næringsliv og offentlig sektor.

Orkdal kommunes nei til å arbeide for en ny og moderne skole integrert med næringsliv, idrettsanlegg og friluftsliv er trolig et av de største politiske feilgrepene på flere tiår.

Det viktigste var å unngå at skolen kom på Orkanger - altså til sentrum. Å hindre "sentralisering" ble et verdispørsmål for dem som bestemmer. Orkdal tapte skolekampen i Sør-Trøndelag.

Hans Kringstad

PS: Bildet under er fra starten på anleggsarbeidet. Rødbygget i bakgrunnen er fortsatt hva Follo tilbyr elevene.

follo4.jpg

 

Publisert 09.12.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse