Besøkstall

24 212 denne måneden

11 995 316 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nerøra-trafikk: Kommunen vil ha bommer og fartshumper

DSC_0030_1.JPG

Rådmannen foreslår bommer og fartshumper for å bedre trafikksikkerheten på Nerøra:
* Dordigata stenges for gjennomkjøring med to bommer - en  av dem ved Kåresgata (bildet).
* Nygata får fire fartshumper, siden bommene trolig gir mer gjennomgangstrafikk der.

Poltikerne i hovedutvalg teknikk skal behandle forslaget fra administrasjonen onsdag. Dette hovedutvalget fungerer nå som trafikksikkerhetsutvalg.

Beboere i Dordigata har klaget i mange år på gjennomkjøring i stor fart, trass i at gata er skiltet gjennomkjørng forbudt. Fartsgrensa er 30 km/t.

Hovedutvalget var på befaring sammen med beboere i juni. Beboerne ønsker fartshumper, men da må hele gata asfalteres først. Det er det ikke satt av penger til. Rådmannen foreslår derfor en rimeligere løsning.

Bommer foreslås satt opp to steder:
1. Helt ut mot det farlige krysset til Kåresgata.
2. I Nerviksdalen, i krysset mot Nygata.

Bommene er merket av på kartet under:

Bom_Dordigata.jpg

Nerviksdalen er ei tverrgate som går nordover fra Dordigata ved den gamle Middelskolen. Bom her hindrer at halve Dordigata fortsatt blir brukt til gjennomkjøring i kombinasjon med Nygata.

Nygata er allerede asfaltert. Derfor er det billigere å bygge fartshumper der. Forslaget omfatter to humper øst for krysset mot Nerviksdalen og to humper vest for krysset (retning Kåresgata).

Kostnaden er anslått til ca 100 000 kroner. Bygging kan skje tidligst til våren.

Biltrafikken på tvers mellom E39/Orkdalsveien og Nerøra byr på problemer i boliggatene.

PS:
Utvalget skal også behandle skisse til en trafikksikkerhetsplan for Orkdal. To prosjekter på Orkanger er prioritert. Det har de vært lenge, foreløpig til ingen nytte:

* Havneveien, lys ved mørklagte gangfelt (70 000 kr) og  utskifting av gamle lyspunkt (200 000 kr).
* Njardar gate, fortau fra den gamle brannstasjonen fram til Orkanger barnehage (300 000 kr).

Nå skal Orkdal kommune også vurdere tiltak på den livsfarlige Vigorbrua. Kommunen har hevdet at dette er ansvaret til Statens vegvesen. Vegvesenet slår fast at fortauet er kommunens ansvar.

Saken kom opp som tekstforslag fra Ap/SV i forbindelse med budsjettet for neste år. Råbygda Vel og Orkanger Vel har tatt den opp tidligere.

Vigorbrua4.jpg

 

Publisert 03.12.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Stig Monsen 07.12.2012 16:19
Er så absolutt for trafikksikring på Nerøra ! Men når disse tiltak blir vedtatt, hvem skal så å overvåke att de blir fulgt ? Det er varslet Politiet, Orkdal Lensmnnskontor,ved besøk fem ganger siden mai 2012 , og ligger i deres logg at det er STOR trafikk i mot enveiskjøring i Kåresgate samt Orkdalsveien !Men det er til dags dato IKKE avholdt noen form for kontroll ! Så , hva da med skilting og humper? Bommer kommer kan man jo ikke komme forbi, så den er grei .

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse