Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Pengedryss over Orkanger - men se hva som fikk nei

sentrum_juli4.jpg

Idrettsparken og OIF - og Orkla FK og Knyken - kom godt ut av budsjettbehandlinga onsdag. Mye løsner nå - les egen sak. Men forslag om mer aktiv sentrumspolitikk (bildet) og satsing for ny svømmehall fikk ikke flertall. Les om de såkalte tekstforslagene fra Ap/SV, Småbylista og andre.

Det følger ikke penger med tekstforslagene. Men de er innspill og ideer som markerer hva politikere vil sette på dagsorden.

Noen fikk ja, andre ble nedstemt i formannskapet. På mange punkter har politikerne frigjort seg fra blokkpolitikken som styrer pengebruken (budsjettet) og stemt på tvers av partiskiller.

Småbylista fremmet en rekke forslag i formannskapet onsdag. Her er de fleste:

Svømmehall og Elkem-vann:
Forslag: Be rådmannen gjenoppta ideen om svømmehall og se på alternative løsninger, som inkluderer bruk av spillvann fra Thamshavn innen 1. juli.
Falt med 5 mot 6 stemmer (Ap/H/Småby for).

Sentrumskomite:
Forslag: Be rådmannen utrede mulighet for en komite som fremmer sentrumsutvikling (brun sone) innen 1. mai, som forankres politisk.
Falt med 5 mot 6 stemmer (Ap/H/Småby for).

Hotell og kulturhus i sentrum:
Forslag: Be rådmannen undersøke muligheter for kombinasjonen av kultur og hotell i sentrum, ved å kontakte aktører som Thon- og Choice-kjedene, innen 1. mars.
Falt med 5 (varaordførers dobbeltstemme)  mot 5 stemmer (Ap/Olista/Småby for - ordfører inhabil).

Integrering av flyktninger:
Forslag: Be rådmannen utrede mulighet for program for integrering av flyktninger i lag og foreningsliv, ved bruk av midler fra flyktningefondet, innen 1. mai.
Enstemmig vedtatt, 11-0. (OIF fotball driver allerede slikt arbeid).

Turistinfo til biblioteket:
Forslag: Be rådmannen utrede hvordan en flytting av turistinformasjonen vil kunne øke åpningstiden ved biblioteket i sommermånedene og hjelpe tilreisende med informasjon, innen 1. mars.
Falt med 4 mot 6 stemmer (Ap/Småby for - Turistinfo er i dag ved Bårdshaug Herregård, lignende forslag er nedstemt også tidligere).

Orkdal som festivalsatelitt:
Forslag: Be rådmannen utrede hvordan Orkdal kan bli et satelittsted for arrangement i forbindelse med festivaler i og rundt Trondheim, innen 1. mai.
Vedtatt 10 – 1

Frivillighetspolitikk:
Forslag: Be rådmannen utrede en politikk for frivillig innsats innen 1. oktober.
Vedtatt 6-5 (Ap/V/Sp/Småby for)

Aktivt sjukehus:
Forslag: Be rådmannen legge frem hvilke tiltak som gjøres i Orkdal kommune og regionalt for å sikre drift ved Orkdal sykehus, herunder daglig lederfunksjon, akutten med flere innen 1. februar. Evt. legge fram forslag til tiltak, hvis det ikke gjøres noe.
Falt med 5 mot 6 stemmer (Ap/OL/Småby for).

Ap og SV foreslo blant annet:
Kjøp av det gamle Coop ByggMix-bygget (bildet under)
og salg av brannstasjonen.
Forslag: Be rådmannen fremme sak som viser den totale økonomien i et prosjekt som har til mål å samle tekniske tjenester i ett bygg. Samtidig ber kommunestyret om at flytting av Orkdalstorget, Sampro og Hjelpemiddelsentralen til
bygget vurderes.
(Ap/SV ønsker å stoppe oppussing av det gamle gymbygget på Follo og selge eiendommen Orkdal kommune nylig vedtok å kjøpe av fylket. Dit skal Orkdalstorget og Sampro mfl flytte).

Første setning vedtatt.
Flytting av Orkalstorget mv. nedstemt med 4 mot 7 (Ap/SV for).


CoopBygg_nett.jpg


Strategiske kjøp av eiendom:
Forslag: Be rådmannen kartlegge eiendommer for strategisk oppkjøp som fremmer god arealutnyttelse i sentrumsområdene, både til fortetting ved boligbygging og næringsetablering. (Ap vil feks kjøpe ST-eiendommen).

Vedtatt enstemmig.

Sikring av myke trafikanter på Vigorbrua:
Forslag (forkortet): Be rådmannen fremme sak med forslag til tiltak, samt et kostnadsoverslag for å bedre forholda på Vigorbrua. Saken legges fram for hovedutvalg for teknikk i januar.

Vedtatt 10-1.

Bakgrunn: "Kommunen har ansvar for fortauet over Vigorbrua. Adkomsten over brua under enhver kritikk og Orkdal kommune må snarest sørge for at forholdene blir akseptable for syklister og myke trafikanter. Slik brua er i dag danner den et standardbrudd på en påkostet gang- og sykkelvei som binder Råbygda sammen med idrettsanlegg, skoler og sentrum. Dette
tiltaket er helt i tråd med kommunens satsing på folkehelse, miljø og sykkeltiltak og er avgjørende for å sikre en god forbindelse mellom Råbygda og Orkanger."

Vigorbrua8.jpg

FrP:
Innvandrerbarn:
Ber rådmannen utrede følger av å fjerne morsmålsundervisning for fremmedspråklige elever.
Falt med 3 mot 8 (Frp/H/OL for).

Plass på skolene:
Vil be rådmannen legge fram skisse til løsning for plassproblemer ved skolene.
Enstemmig vedtatt.

Høyre:
Orklahallen:
Vil be rådmannen utrede muligheten for å overføre enkelte driftsoppgaver ved Orklahallen til lag og organisasjoner for å spare penger.
Enstemmig vedtatt.

Idrettshallene:
Vil be rådmannen utrede belegget ved Orklahallen og Follohallen på kveldstid, hva det vil koste å tette taket i Gammelhallen og om arealet der Gammelhallen står trengs til noe annet i nær framtid (altså følger av å la hallen stå).
Falt med 5 mot 6 stemmer (H, Ap og Småby for).

Venstre:
Vertskapsfunksjon rådhuset:
Vil be rådmannen avklare hvordan Orkdal kommune kan bli  bedre vertskap ved rådhuset og kulturhuset (utlån av nøkkel i dag).
Enstemmig vedtatt.

 

Publisert 29.11.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Nina 03.12.2012 21:37
Vi svømmere er veldig lei av at dere aldri skal gjøre noe for svømmingen. Ja vi har fått nye garderober osv., men det ble ikke ordentlig gjort så, etter noen uker ble doene i garderobene stengt pga kloakk. Så når dere skal gjøre noe for svømmingen så gjør dere det billigst mulig og det viser seg i etter tid at ikke er lurt fordi at det blir dyrere for at dere MÅ fikse det senere. Dere har brukt ALT for mye penger i Knyken, og nå vil dere ha en ny kunstgress bane. 1. Det er mange fotball baner på Orkanger å det er en helårs bane, det er greit nok! 2. Viss vi får et 25 meters basseng kan det trekke folk til Orkdal + at det er for alle mellom 0 – 100 3. En klatrehall kan ikke alle mellom 0 – 100 bruke 4. Svømming er bra for alle, og er viktig å kunne. Man kan redde seg selv å andre liv. Så jeg synes dere kan gi litt mere svømmingen og til en ny hall. Vi har vært alt for snille å godtatt alt sammen men nå er det stopp. Dere gidder ikke bry dere om denne sporten garantert fordi at den ikke er utbrett. Så slutt å bry dere kun om Fannremen, Knyken og ta vett i hode å tenk på plassene rundt Fannremen. I en kommune er det ikke noe om hvilke plass som skal bli best osv. Fannremen tenker kun på seg selv og det som er innen for deres grenser, og gir de mest penger så dere kan gi litt til de rundt… Prøv med en avstemming over HELE Orkdal for å sjekke hva folk synes!?

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse