Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nytt budsjett: Mer penger til Idrettsparken og OIF

Idrettsparken09.10.2012_1.jpg

Orkdal kommune vil satse videre i Idrettsparken:
* En million kroner til helårs kunstgressbane på ballsletta (på visse betingelser om Orkla FK - se lenger ned).
* 265 000 til asfaltering av gangvei gjennom parken (bla. av hensyn til det nye friidrettsanlegget - bildet).
* 100 000 i økt driftstilskudd til OIF.

Det framgår av budsjettforslaget for 2013 som flertallspartiene la fram i formannskapet i dag. Forslaget blir normalt vedtatt uten endringer av betydning.

Orkdalslista, Sp, Venstre, Høyre og KrF vil selge kommunal eiendom for drøyt 5 millioner, og plusse på med flere tiltak som rådmannen ikke fant penger til. Her er noen av tiltakene:

OIFs planlagte helårs kunstgressbane:
1 million kroner i tilskudd for kunstgress med undervarme på den nedslitte ballsletta i Idrettsparken.

Rehabilitering av Orkla FKs kunstgressbane i Idrettsparken:
700 000 i tilskudd.

OBS: Orkdal kommune krever at OIF og Orkla FK blir enige om en avtale om drifting og bruk av begge banene. Det påpekes at samarbeidsavtalen om banen er uavklart. Dette må avklares om det skal bli tilskudd.

Asfalt på gangvei i Idrettsparken:
265 000 i tilskudd - tilsvarende det OIF har søkt om. I partienes begrunnelse heter det bla at

"friidrettsanlegget i Idrettsparken er blitt et praktanlegg. Et problem er at det dras inn sand og grus på tartandekket. For å hindre dette bør gangveien gjennom Idrettsparken asfalteres. Dette er en gangvei som brukes svært mye. Dette gjelder besøkende til Orklahallen, OTI og de som bruker turstien rundt Gammelosen."

Økt tilskudd til OIF
100 000 i påplussing per år. OIF får i dag 220 000 kroner i året for å drifte Idrettsparken. Laget søkte om 400 000 i økning, bla som sammenligning med nivået i Knyken. 100 000 ekstra går til OIF generelt. Det blir opp til laget å fordele mellom parken og marka.

Sand til Gammelosen
90 000 i tilskudd til Orkanger Vel for innkjøp av korallsand fra Vesterålen. Orkanger Vel har vanligvis finansiert sandkjøp selv, men uttaksstedet ved Ørland er stengt. Lang frakt femdobler kostnaden, slik at en båtlast på 420 kbm til våren vil koste ca 175 000. Kommunen spleiser.

Bautaen ved Orkanger kirke
180 000 til oppussing etter forfall ved minnesmerket over krigens falne fra Orkanger.

Mer til Orkangerdagene
25 000 ekstra (50 000 fra før) i årlig tilskudd til Orkanger Aktivums faste arrangement i juni - det største faste kulturarrangementet i Orkdal.

Mer til sang- og musikklivet
100 000 ekstra per år. Tilskuddet har stått uendret i mange år.

Penger til Knyken-arrangement
750 000 fordelt på tre år i støtte slik at Orkdal IL blir medarrangør av Toppidrettsveka i Knyken. TV-sendt arrangement med vintersport på sommeren sammen med Aure og Kristiansund. Orkdal kommune vil være med og bestemme profilering for å gi støtte.

Penger til veg i Knyken
500 000 i tilskudd til opprusting. Kommunen forutsetter at private utbyggere bidrar ved planlagt boligbygging. Også penger til bedre vannforsyning i Knyken.

Jubileumsarrangement
700 000 for å markere at Orkdal er 50 år neste år og at det er 100 år siden Norge fikk allmenn stemmerett.

Tårnet på Orkdal kirke
1, 9 millioner til reparasjon etter vannlekkasje.

Lyspunkt i Havneveien kom heller ikke med i år. Ap/SV foreslår penger til formålet. Ap/SV ber også om at trafikkforholdene på Vigorbrua utbedres. Ap/SV vil blant annet utsette riving av Gammelhallen og bruke 100 000 på Orklaparken.

 

Publisert 28.11.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Jon 28.11.2012 17:41
Kommunen har rett. Man må tilbake til en avtale mellom Oif og Orkla igjen, som før der Oif blir likestilt. Oif har tross alt betalt ned rettmessig gjeld på banen. Gjennomført forarbeidet og grunnarbeidet, og gitt bort sin gamle grusbane. Blir fullstendig feil når situasjonen er som den er i dag uansett årsak.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse