Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Fylkesmannen: Eierne får ikke rive gamle uthus på Nerøra

hus7.jpg

Dette uthuset i Elvegata skal stå.
Saken er endelig avgjort etter at Fylkesmannen har gitt Orkdal kommune medhold i forbudet mot riving. Beslutningen betyr trolig at ingen får rive gamle uthus i verneområdet, som omfatter hele Nerøra.

Saken fra Elvegata har versert i flere måneder etter at eieren fulgte spillereglene og søkte om tillatelse til å rive utuset for å sette opp ny garasje.

Et enstemmig kommunestyre innskjerpet vernepraksis på Nerøra i forbindelse med Orkdal 2040. I en veileder til planen betegnes uthusene på gamle Orkanger som utrydningstruet.

I Elvegata-saken holdt politikerne fast på prinsippet også etter klagebehandling. Saken ser ut til å markere et tidsskille som en følge av Orkdal 2040-arbeidet.

Klagen:
Huseier brukte retten til å prøve lovligheten av avslaget for Fykesmannen. I klagen heter det blant annet at megler hadde opplyst at uthuset ikke hadde verneverdi da han kjøpte eiendommen. Eiendommen faller i verdi når et uthus uten praktisk nytte må stå til fordel for en moderne garasje.

Historisk verdi:
Men ifølge antikvariske myndigheter har uthusene vernerdi. De utgjør en karakteristisk del av et historisk bygningsmiljø. Fylkeskommunen sammenligner trehusbebyggelsen på Nerøra med Bakklandet i Trondheim.

I Elvegata-saken skriver rådmannen til politikerne at uthuset er oppført like etter 1900.

Det er "eksempel på en bygningstype som har vært svært vanlig på gamle Orkanger og Nerøra og som enkeltobjekt er det typisk tradisjonelt i plassering, utforming og detaljering(...) Uthuset synes å være del av en bevaringsverdig bebyggelse på Orkanger som ifølge Byggeskikkveilederen er utrydningstruet."

Uthuset ligger innenfor en såkalt hensynssone for bevaring av kulturmiljø i kommunedelplanen (i praksis trehusbebyggelsen på Nerøra).

Mange uthus er revet eller har falt sammen i årenes løp. En tur på Øra viser eksempler på både vern og forfall. For eierne kan det bli svært kostbart å rehabilitere et uthus som det under.

hus8.jpg

De nye eierne av Solbugården har søkt om å få bygge om uthuset (bildet under) til boliger. Fylkeskommunen er imot. Elvegata-saken har befetstet en streng praksis for å sikre uthusmiljøet.

solbu1.jpg

 

 

Publisert 26.11.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

berit gjølmesli 28.11.2012 12:16
Så flott da at detgamle bygningsmiljøet på Orkanger blir tatt vare på,og at noe i Orkdal 2040 som blir fulgt opp.De som eier uthusene bør få økonomisk støtte for å sette byggene i forsvarlig og tidsriktig stand,ikke bare fine ord om hvor viktig det er å ta vare på byggene.

Gjølme 28.11.2012 00:57
Bevaring av "rønner" på Nerøra er viktigre enn et stedsnavn innarbeidet over lang lang tid.

Stig Monsen 27.11.2012 21:41
Tror ingen av de som eier de uthusene som er fredet er innterisert og bruke penger på å rehabilitere de. Så da skulle jeg gjerne opplevd og se de i 2040. Når det gjelder Solbugården , så er det helt andre bygninger som sto der uthuset står , 100 år i forveien ,da den ble bygd. Men , kanskje litt innhabil der da, men lever godt med uthuset til det faller sammen .Klarer ikke og se utviklingen av Orkanger på dette !

Arroganse 26.11.2012 22:31
Arrogant og barnefientlig av kommunen. Ok med vernereglene men da må kommunen koste kostnadene på de uthusene som er farlige for barna våre.

Heidi 26.11.2012 19:59
Uthus nr 2 er vår nærmeste nabo. Det er i utrolig dårlig stand, og vi frykter for våre barn som leker side om side med dette ras-farlige uthuset. Vi har sendt klage til kommunen, uten noe resultat...

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse