Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger Vel: - Bygg en bykjerne!

orkanger_2.jpgOrkanger Vel mener planen Orkdal 2040 må ha et konkret mål om å bygge en bykjerne på Orkanger (bildet). I kommunens forslag til visjon for Orkdal 2040 heter det at vi skal skape en småby av områdene Orkanger-Fannrem-Gjølme. Dette mener velforeninga vil kreve minst 50 000 mennesker, noe som ikke er realistisk. Det framgår av høringsuttalelsen vår. Den kan du lese om her. Hele planprogrammet for Orkdal 2040 finner du her.

Orkdal 2040 er det største planprosjektet i kommunen noen gang. Orkdal kommune og staten bruker ti millioner kroner på planen.

Den skal fortelle oss hvordan vi ønsker at Orkdal skal bli, og hvordan vi skal nå dette målet. Dette arbeidet er kanskje det viktigste som skjer i Orkdal i 2009.

Planprogrammet for Orkdal 2040 har ligget ute på høring i høst. Orkanger Vel er blant mange som er invitert til å uttale oss om programmet. Planprogrammet skisserer hovedmålene for Orkdal 2040. Det markerer et utgangspunkt for videre arbeid.

Planen har altså en visjon om å gjøre området Orkanger-Fannrem- Gjølme til en småby. Som du ser av høringsuttalelsen vår, er vi skeptisk til en slik visjon fordi arealet er for stort til å omfatte et kompakt sentrum.

Vi ønsker å satse på en bykjerne som mål for sentrumsutviklingen. Et attraktivt, pulserende sentrum vil stimulere de delene av kommunen som ligger utenfor denne kjernen.

Velforeninga mener at en for generell plan vil føre til videre spredning av funksjoner - og ikke samling i et sentrum. Fortsatt spredning vil etter vårt syn svekke hele Orkdal til fordel for Trondheim.

I høringsuttalelsen poengterer vi at planen må være kunnskapsbasert for at den skal oppnå respekt i det politiske miljøet. Det trengs bred enighet om en riktig strategi for å utvikle et godt sentrum. Derfor ber vi om at det i stor grad trekkes veksler på fagmiljø innen by- og stedsutvikling.

VedE39_7_1.JPGVi mener også at planprogrammet bør inneholde et punkt om  flytting av foretak som har en uheldig plassering. Dette gjelder blant annet plasskrevende og estetisk skjemmende transport- og verkstedvirksomhet ved boligområder på Bårdshaug øst - altså langs E39 nord for Rema 1000 (bildet).

 

Publisert 01.01.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse