Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Idrettsparken: 15 meter høy klatrehall reiser seg snart

Klatrehallen_1.jpg

Idrettsparken gjennomgår full forvandling etter lang tids  stagnasjon. Orkdal kommunes visjon om å gjøre anlegget til en attraksjon for hele regionen nærmer seg gradvis virkelighet. Den 15 meter høye klatrehallen (over) vil by på enda et nytt tilbud.
Nedenfor kan du lese om ni nye prosjekter i og rundt Idrettsparken.

NB: Skissen av klatrehallen er ikke oppdatert -ny plassering vedtatt.

Både Orkdal kommune og frivillige organisasjoner bygger ut. Tre prosjekt som er på gang:

1. Klatrehallen
Eier/utbygger: Orkla Fjellsportklubb. Hallen skal etter planen stå ferdig i 2013.

Klubben skriver: Dette er noe klubben har jobbet med siden stiftelsen i 2004. Prosjektet har utviklet seg fra klatrevegg til det som kommer til å bli Norges mest komplette klatrehall, med tilbud til klatrere i alle aldre, og på alle nivå.

Fakta om klatrehallen:
Høyde på 15 meter.
Ca 40 ulike ruteløp i alle vanskelighetsgrader.
Over 80 klatrere kan være i aksjon samtidig.
Eget barnerom.
Buldrevegg.

2. Orklahallen - bane 3 og basishall
Eier/utbygger: Orkdal kommune.
Skal etter planen stå ferdig i 2013. Ny bane 3 er en moderne håndballhall som erstatter den saneringsklare Gammelhallen, men på motsatt side. Vest for ny bane 3 kommer basishallen, som er særlig egnet for turn, men også mange andre aktiviteter.

3. Ny helårs kunstgressbane på ballsletta
Eier/utbygger: Orkanger IF.
Utbygging i 2013 dersom finansiering går i orden.
Bakgrunn: Ballsletta (bildet under) er nedslitt og stengt i lange perioder i sesongen. Stort udekt bebov for spilleflater. Spillvann fra Thamshavn kan utnyttes til å skape helårsaktivitet.

DSC_0008_1.JPG 

Visjonsutvalget:
Orkdal kommune satte i 2008 ned et Visjonsutvalg for Idrettsparken, Gammelosen, Orklahallen og Nedre Rømme. Varaordfører Oddbjørn Bang ledet utvalget, som formulerte et veldig ambisiøst mål. Det skjedde i erkjennelse av potensialet som ligger i et så sentrumsnært aktivitetsområde.

Visjonen ble levert som et direkte innspill til Orkdal 2040-planen. Dette er visjonen (forkortet):

"Idrettsparken/Gammelosen/Orklahallen/Nedre Rømme representerer et unikt område i regional målestokk og er kjernen i et fremtidig sentrum for småbyen Orkanger.
Området fremstår i dag som en uslepen diamant. I fremtidsbildet (...) et av landets mest spennende anlegg både for idrettslig aktivitet og fritidsaktiviteter, samtidig som det fungerer som et samlingspunkt for sosialt samvær. Det danner sentrum i småbyen, med naturlige akser mot næring, boligområder og offentlige servicetilbud. Midtpunktet er stedet der byen møter vatnet. Området fremstår som et fyrtårn i regionen, og er den mest vellykkede sentrumskjernen i Midt-Norge."

Idrettslagene og andre deltok i utvalget. Rapporten lister opp forslag til nye anlegg i området. Blant forslagene var både bane 3, basishall, klatrehall og nye kunstgressbaner (som nevnt over). I tillegg listet utvalget i 2008 opp anlegg som nå er på plass:

4. Friidrettsanlegg med kunstdekke
Eier/utbygger: Orkanger IF.
Ferdig 2012, på rekordtid etter at teknisk planlegging og arbeid med finansiering startet. Stort prosjekt som inkludert flomlys koster ca 10 mill.
Åpner offisielt i 2013.

5. Skateboardanlegg
Utbygger: Orkanger Vel
Ferdig 2010.

6. BMX-bane for sykling
Utbygger: Orkanger Vel
Tatt i bruk 2012, ferdigstilles i 2013.

7. Bade- og fiskeanlegg for funksjonshemmede
Utbygger: Orkanger Vel
Ferdig 2012.

8. Toalett i Hermetikken
Eier/utbygger: Orkdal kommune.
Ferdig: 2011.

9. Tennisbane (istandsetting)
Eier/utbygger: Tilhørte den nedlagte Orkla Tennisklubb. Orkanger IF rehabiliterte banen i 2012, og tar ansvar for drift. Bildet under er fra dugnad i sommer med strekk av nytt nettinggjerde.

tennis2.jpg

 

Publisert 24.11.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Jan 24.11.2012 20:17
Klar til neste runde. Kombinert svømmeanlegg og innendørs 7 bane i fotball, oppvarming fra Elkem, i regi Oif og Orkdal kommune. Da blir Oif og idrettsparken komplett.

Hans K 24.11.2012 20:12
Toget gikk, men likevel: Tenk å ha hatt en ny videregående skole midt i det her smørøyet. Trist at skolen og Orkdal kommune sa nei t det som virkelig ville ha løfta skolen og kommunem.

Oifmedlem 24.11.2012 19:57
Helt enormt rett og slett. Men det er på tide at det brukes titalls millioner også i idrettsparken, kommunens mest potensielle anlegg. Takk til Oif, Orkanger Vel, Orkla klatreklubb og Orkdal kommune.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse