Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Pris for plan for Rømme Øvre: 1,4 millioner

Rauhmr__1_.jpg

Solem Arkitektur vant retten til å lage reguleringsplan for det nye sentrum på Rømme Øvre (jordene på bildet). Selskapet priser oppdraget til 1 430 000 pluss mva. Sentrale tema:
* Boligtyper, og for hvilke aldersgrupper - mange seniorer?
* Orkanger som solcelle-sentrum?
* Behov for flere butikker?

Grunneierne Orkdal kommune og Eivind Sæther inviterte flere firma til å lage et forslag til løsning mot 50 000 kroner i honorar. Vinneren skulle få tilbud om å lage en detaljplan for området.

Solem Arkitektur vant, og har svart på bestillingen med en omfattende beskrivelse av hva selskapet vil gjøre - og til hvilken pris.

Dette arbeidet kan avgjøre hvordan det politikerne mener er framtidas bykjerne;
* vil se ut
* hvor mange som vil bo der
* hvilke aldersgrupper som vil dominere
* og ikke minst - om dette blir en levende bykjerne med forretninger eller et boligområde.

Solem Arkitektur peker på en rekke tema som man ønsker å avklare om partene blir enige. Her er noen:

* Marked for flere forretninger?
Planen vil legge føringer for sentrumsutvikling på Orkanger, heter det. Behovet for flere forretninger må utredes, med hovedvekt på forretninger som kan innpasses i et handelsmiljø langs Orkdalsveien.

* Hvilke hus vil være salgbare?
Undersøke boligbehov, og hvilke boliger som er mest attraktive. Solem Arkitektur antar at boliger her vil være særlig interessante for seniorer. Avklare hvordan man kan legge til rette for å få et mangfold av beboere, inkludert barnefamilier og personer med behov for billig bolig.

* Bosette pendlere?
Feks spørre pendlere som jobber i Orkdal men bor i annen kommune (over 300 bare i Trondheim) hva som skal til for at de flytter til Orkanger.

* Hvordan skal husene se ut?
Bygningsmaterialer/estetikk: Anbefaler mye bruk av tre. Foreslår individuelt utviklede punkthus (bygninger), men med felles formspåk. (Det betyr trolig at boligene ikke skal være identiske, men ha gjenkjennbare fellestrekk).

* Behov for fjernvarme i hus?
Vil vektlegge "grønne" verdier. Orkdal har en stor ressurs i form av spillvarme fra Thamshavn, MEN: Stadig strengere krav til energigjerrige bygninger (passivhus) gjør fjernvarmen mindre aktuell som varmekilde. Varmebehovet avtar. Solem Arkitektur drøfter derfor annen bruk, som å holde gang- og sykklelveger isfrie.

* Orkanger solcellesentrum?
Ønsker å undersøke om solcellepaneler kan gi energi til belysning langs gangstier. Industrien i Orkdal produserer silisium til solceller. Orkanger kan bli et "showroom" for å vise at silisiumindustrien vår gir lys. Vil også undersøke om solcellepaneler kan integreres i bygningskroppene som en del av estetikken.

Orkdal kommune har frist til 20. desember med å svare på tilbudet. 

Her kan du studere hele tilbudet.

 

Publisert 21.11.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Jan 22.11.2012 00:51
Den fatale sentrumsutviklingen gir Sæther Røhme den såkalte indrefileten kun en mulighet. Det er boligbygging. Umulig å reversere langvarig feil sentrumspolitikk.

Realisme 21.11.2012 22:09
Veldig enkelt svar på om det er marked for flere butikker i sentrum. Med storutvidelse av oti og amfi så blir svaret garantert nei. Det vil bli enda vanskeligere med flere sentrumsbutikker i fremtiden. Den muligheten har våre kjære politikere gradvis ødelagt de siste 30 årene. Nå må det ikke kastes bort mere millioner på dette spørsmålet. Hvis Orkdal hadde fått en økende befolkning på 4 - 6 tusen hadde det vært mulig. Men nå går faktisk innbyggerantallet ned grunnet dårlig sentrumsutvikling og i tillegg elendig boligutbygging. Sentrumspredning av viktige funksjoner har ført til et ikkesentrum som potensielle unge ikke ønsker å flytte til. Dårlig politisk sentrumsarbeid i mange år er årsaken. Nå handler det om å berge stumpene. Negativ - nei. Kun realistisk.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse