Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rådmannen: Vil markedsføre Orkanger for å trekke folk

bilde_1.JPG

Rådmannen i Orkdal forslår å markedsføre sentrum bedre. Formål: Å trekke flere innbyggere og arbeidsplasser til kommunen. Veksten i folketall og etableringer har flatet ut.

Det framgår av rådmannens notat til handlingsplan for 2013-2016.

Den administrative ledelsen i Orkdal kommune peker konkret på sentrumsutvikling på Orkanger som et bidrag for å gjøre Orkdal mer attraktiv. Dette skriver rådmannen blant annet i notatet til politikerne:

"De siste par år har vi sett at boligbyggingen i Orkdal har vært lavere enn for eksempel i nabokommunen Skaun. Også veksten i folketall og i etablering av nye virksomheter har vært noe lavere.
Noe av dette kan forklares med naturlige svingninger, men det er også behov for å markedsføre kommunen som bo- og etableringssted, bl.a. i tilknytning til arbeidet med sentrumsutvikling."

Orkdal kommune profilerer seg som "Industrikommune nummer 1". Det kan tenkes andre egenskaper gir bedre omdømme. I hvert fall er rådmannen opptatt av å få fart på boligbygginga på Orkanger:

"Vi har sett at boligbyggingen i Orkdal de siste par år har vært lavere enn det vi har sett i Trondheimsregionen for øvrig.
Det blir en sentral oppgave i handlingsplanperioden å sørge for at vi kommer i gang med fortettingsarbeidet på Orkanger, og at det lages relevante boligtilbud i hele kommunen."

Siste kvartal gjorde folketallet i Orkdal et lite byks med pluss 60 innbyggere i løpet av tre måneder. Vi er nå 11 500 orkdalinger.

Veksten har imidlertid vært lav i lang tid. Sett over en periode på ett år har regionsentret Orkdal bare vokst med 0,4 prosent.

I samme periode vokste Skaun med 3,6 prosent, Melhus med 2,1 prosent og Malvik med 1,8 prosent.

Her kan de interesserte lese hele notatet til handlingsplan og budsjett.

Det inneholder politiske føringer og en massiv samling spennende fakta om Orkdal. En smakebit om skole:

"Nasjonale prøver i leseferdighet viser at et høyt antall elever på 5. trinn, 31,1 % skårer på det laveste mestringsnivået. Resultatene fra 2012 viser en liten framgang fra året før.

Frafallet fra videregående opplæring er stort. Ingen bedring de siste årene til tross for at det er satt inn flere tiltak."

 

Publisert 19.11.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse