Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rådmannen: Vil rive Gammelhallen snarest

R__mme_amfi_mm_005_5.jpg

Rådmannen vil rive Gammelhallen så snart ny bane 3 står ferdig neste år. Store taklekkasjer og dyre brannkrav gjør videre utleie uforsvarlig, ifølge rådmannens notat til handlingsplan for 2013.
Rådmannen foreslår å sette opp halleia med 3,3 prosent. Orklahallen mister for øvrig inntekter til den nye hallen på Follo.

Flere har foreslått improvisert og  gratis/billig bruk av Gammelhallen etter at Orklahallen er bygd ut; alt fra skøytebane med plastdekke til fotball.

Det blir det neppe noe av på grunn av hallens elendige forfatning.

I planene for 2013 skriver rådmannen at flere store taklekkasjer og krav om brannsikring gjør at hallen bør rives så snart som mulig når ny bane 3 er ferdig i 2013.

1,5 mill for å rive:
Rådmannen foreslår å sette av 500 000 kroner ekstra for å sanere hallen. Rivingskostnadene er anslått til 1,5 millioner. En million er satt av før.

Driften av Orklahallen er et annet spørsmål: Timeleia var 200 kroner i 1993. Den er 230 kroner nå, men ville ha vært 300 kroner om leia hadde fulgt vanlig prisstigning siden 1993.

Rådmannen forreslår en relativt beskjeden økning i halleie på 3,3 prosent (ca 7 kroner timen).

Med dagens drift trenger Orklahallen drøyt 1,1 mill. kroner i leieinntekter for å gå i balanse. Frivillige betaler mesteparten av leia, og OIF er den største av alle leietakere.

Nå har Orklahallen mistet leieinntekter til fylkeskommunens hall på Follo, som Orkdal kommune subsidierte med 3,5 millioner kroner.

På Follo får Orkdal kommune ytterligere kostnader:
Kommunen betalte 10 millioner kroner for det gamle gymbygget (pluss tomt - uklarhet om størrelse), som fylket ville sanere. Her skal blant annet Orkdalstorget og Voksenopplæringa (flyktninger) inn.

Nå har kommunen pålagt seg selv å bygge gang- og sykkelveg fram til gymbygget. Utgifter til inventar og en del annet må også dekkes inn. Rådmannen foreslår å ta 1,2 millioner kroner fra Flyktningefondet.

Idrettsanlegg ellers:
Rådmannen skriver at Orkdal kommune i løpet av få år har gått fra å være en kommune med lite bygging av idrettsanlegg til å bli en av de mest aktive. Kommunen bruker likevel mindre penger per innbygger på kultur/idrett enn snittet i Trøndelag.

Knyken er det klart største private anlegget, mens kommunen selv bygger ut Orklahallen.

Rådmannen påpeker at flere prosjekter er planlagt, og at utbyggerne vil be om bidrag fra Orkdal kommune:

Eksempler:
OIL: Fase 2 og 3 i Knyken (fase 1 koster ca. 80 mill - Orkdal kommune gikk  inn med drøyt 20 mill i tilskudd/kausjon).
OIL: Utvide veg Knyken, kostnad 1,25 mill.
OIF: Kunstgress med varme Idrettsparken - søknad om 1 mill i støtte fra kommunen i tråd med bidrag til de to andre kunstgressbanene.
OIF: Asfalt Idrettsparken, 263 000.
OIF: Mangler også dusj- og garderobebygg.
Orkla FK: Rehabilitering av kunstgressbane, budsjetterer med 500 000 fra Orkdal kommune.

Annet som muligens må vente:
* Rådmannen finner ikke penger til rehabilitering av bauta over krigens falne ved Orkanger kirke (180 000).
* Lyspunkt ved gangfelt i Havneveien er heller ikke prioritert i år (70 000).
* Belysning langs hele Havneveien er også vurdert (400 000).
* Buldre-/klatrevegger ved alle skolene unntatt Grøtte, som har (250 000).
* Politikerforslag om å sette av 750 000 til jubileumsmarkeringer i 2013 og 2014 - rådmannen foreslår ikke å prioritere.

Orkanger barneskole:
Kan få nytt låssystem i 2013 (400 000). Dette er den skolen i kommunen som er mest brukt på kveldstid.
Rehabilitering av skolen fortsetter i 2013.

DSC_0056_1.JPG


 

Publisert 16.11.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Jonas 20.11.2012 20:57
Uansett innendørshall for fotball eller ikke. Neste år har Oif bygd egen kunstgrasbane. Før det brukes millioner på fotballhall må det først godkjennes av Oif, Orkdal kommune m flere. Med oppgradering av idrettsparken og med snart 2 kunstgressbaner der har fotball fått nok for en stund. Absolutt ALLLE skjønner at nå står nytt svømmeanlegg for tur. Fotballhall i fremtiden en gang er realistisk - men ikke med det første - hvis ikke en a la Røkke kommer inn i bildet.

Snekker 18.11.2012 23:30
Uproblematisk å reparere lekkasjen i gammelhallen. For ca 500 000 kan hallen brukes i 15-20 nye år. Her er det noe som ikke stemmer.

Kjell Ivar Gumdal 20.11.2012 12:50
Svar til snekker ! Enig med att noe ikke stemmer !Kan ikke forstå meningen med å rive til en pris av 1,5mil,viss det koster ca 500 tusen for å få den istand,og hvorfor er ikke det gjort tidligere ? Eller ligger det noe bak rivingen,som att en viss klubb har planer om en innendørshall for fotball ?

Sigurd 18.11.2012 18:10
Ikke rart at Orkdal har høy grende og idrettstrid. De seinere årene har maktpersoner jobbet frem prosjekter mot flertallet, tilrettelagt for et fåtall av kommunens ungdom. Dette skaper splid og krangel om pengestøtte og om hva som er rett og riktig.

Kjell Ivar Gumdal 17.11.2012 23:18
Gammelhallen !! Jeg skjønner ikke hvorfor d e så vanskelig å få den tett æ da,d kain da itj kost millioner for å få d t !!!

Naomi Olsen 17.11.2012 18:41
Jeg bare lurer på..... Skal ikke penger fra flyktingefondet som jeg antar er subsidier fra IMDI brukes på.....flyktinger. Jeg siterer" Kommunen er sentrale i arbeidet med å legge til rette for integrering og mangfold på lokalplan. Kommunene bosetter flyktninger i samarbeid med IMDI.Kommunen har plikt til å sørge for for at flyktinger og deres famililiegjenforente får individuell opplæring i norsk og samfunnsfag, og at de fårtiltak som forbereder dem til arbeidslivet. I tillegg har kommunen ansvar for å tilby opplæring i norsk og samfunnsfag til øvrige innvandrere som omfattes av introduksjonsloven. Kommunen skal også sørge for at det generelle kommunale tjenestetilbudet er tilpasset en flerkulturell befolkning"(G. Barvik,I Fakta, 2011, s.9). Nå har jeg vært på møte og lært mig litt om IMDI og vet at kommuner får støtte til slike tiltak men det er opp til hver enkelt kommune hvordan de bruker den. Det har IMDI ingen kontroll på. Med andre ord er det ikke øremerkede middler men opp til kommunen å bestemme sin egen bruk av de midlene.Hvor mye de får per innvandrer på introduksjonsprogrammet vet jeg ikke men slik info går å få tak i. Jeg stusser litt på at det skal brukes av slike midler som trengs til innvandrere på vei? Er dette riktig oppfattet Hans?

Breddeidrett 16.11.2012 19:54
Steike ta no ska vi bruk millionvis på idrettsparken og nytt svømmeanlegg !!!!!!

Joar 16.11.2012 18:33
Nå er det brukt bortimot 100 mill til en liten gruppe barn og ungdom i knyken. Det blir mange prosjekter i Oif og idrettsparken til samme pris. Hovedforskjellen er at antallet brukere av barn og unge i idrettsparken er nærmere 10 ganger større. Fotball, håndball og turn er idrettene som favner desidert mest. 100 mill skulle etter normalen blitt brukt først til denne gruppen. Her ligger kjernen i samarbeidsproblematikken innenfor idretten i bygda.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse