Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Flere kjører barna i bil til Orkanger barneskole

Trafikkaksjon__16__1.JPG

Stadig flere kjører ungene til og fra skolen i bil i Miljøkommunen Orkdal. Det tyder i hvert fall tellinger på ved Orkanger barneskole. Der er foreldres bilbruk et alvorlig trafikksikkerhetsproblem - i tillegg til at det gir dårlige vaner og dårligere helse (Foto: Orkanger barneskole).

Orkanger barneskole arrangerte trafikksikkerhetsaksjon nylig (bildet over). Tre dager før og tre dager etter aksjonen sørget skolen for å telle alle biler som enten kjørte inn i Erik Aarviks gate eller som stoppet i Orkdalsveien med elever.

Detet er tallenes tale:
2012:
190 før aksjonsdagen.
171 etter aksjonsdagen.

2011:
137 før aksjonsdagen.
133 etter aksjonsdagen.

Noen flere lar altså barna gå eller sykle etter aksjonene, men mest markant er økninga i biltrafikken fra 2011 til 2012. Det har gått feil vei. Bilene blir stadig flere trass i oppfordringene om å velge annerledes.

Orkanger barneskole har kontaktet Orkdal kommune med forslag om tiltak for å begrense bilbruken og gjøre forholdene tryggere for dem som går i Erik Aarviks gate.

Samtidig ønsker Orkdal kommune å være en foregangskommunen innen miljø og folkehelse.

Foreldrene har fått en brosjyre om aktiv skoleveg og trafikksikkerhet.

Barneskolen2_2.jpg

 

Publisert 13.11.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse