Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Statens vegvesen: Brua er kommunens ansvar

Vigorbrua7.jpg

* Orkdal kommune skrev til velforeningene at Statens vegvesen har ansvaret for å utbedre forholdene på Grønørbrua (Vigorbrua).
* Statens vegvesen svarer at "fortauet" er kommunens ansvar, og at det er altfor dårlig - noe vegvesenet har varslet om.

Utrolig nok: Ingen ser altså ut til å "eie" trafikkfellen som skremmer folk fra å la ungene sykle mellom Råbygda og Orkanger.

Historien er i korte trekk slik.

1. Råbygda Vel og Orkanger Vel skrev brev til Orkdal kommune i mai med forslag om konkrete tiltak for å bedre trafikksikkerheten på og ved brua. Det skjedde etter henvendelser fra foreldre.

2. Orkdal kommune svarte ikke før etter to purringer og 127 dager. Da  kom et brev, og budskapet var kort sagt slik:

3. Orkdal kommune er feil adressat. Statens vegvesen har ansvaret for vegen fra rundkjøringa ved Hamos og i retning Råbygda (altså inkludert brua). Kommunen tilføyde at man har forsøkt å få vegvesenet til å utbedre forholdene siden 2009.

4. Statens vegvesen har nå svart Orkdal kommune - med kopi til velforeningene. Vegvesenet påstår at virkeligheten er motsatt:

Vegen er en såkalt E-veg. Det betyr at kommunen har ansvar for sideanlegg som gang- og sykkelveger. Videre står det:

"Driftsseksjonen vår har hele tiden påpekt det dårlige dekket på "fortauet" (føringskanten), noe som Orkdal kommune er gjort kjent med. Det såkalte "fortauet" over brua har vår driftsseksjon ikke overtatt fra kommunen, og bredden på dette tilbudet er heller ikke i samsvar med kravene til et fortau. Dette ble også poengtert da denne ekstra føringskanten ble bygd for noen år siden (...). Med bakgrunn i ovenstående er det derfor Orkdal kommune som etter vår mening må sette i gang utbedringer (...) for å bedre forholdene for gående og syklende her."

Brevet er signert seksjonssjef Erik J. Jølsgard. 

Orkdal kommune hevder altså stikk motsatt at vegvesenet har ansvaret og at det er kommunen som har etterlyst utbedringer (mer tekst under bildet).

Vigorbrua5.jpg 

Orkdal kommune satser på folkehelse, miljø og sykkeltiltak.

Fortauet, som Statens vegvesen omtaler med anførselstegn, har mange svakheter:

* Det er smalt.
* Det er høyt.
* Halve bredden er ødelagt av porøs betong og metallbeslag som lett fører til punktering.
* Fortauskanten ved enden av brua er nedsenket på Råbygd-sida, men ikke på Orkanger-sida.

Barn ferdes i begge retninger mens industritrafikk dundrer forbi.

Brua danner et standardbrudd på en påkostet gang- og sykkelveg som binder Råbygda sammen med Orkangers skoler, idrettsanlegg og handelstilbud. Dermed reduseres verdien på hele anlegget.

Etter snøfall i høst har for øvrig "fortauet" på brua vært uframkommelig mens gang- og sykkelvegen er brøytet på begge sider.

Vigorbrua2.jpg

Detalj fra dekket. Kommunen mener vegvesenet skal utbedre. Vegvesenet mener kommunen skal utbedre.

 

Publisert 06.11.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse