Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal skal bli "Go´fot-kommunen" - med din hjelp

nisse2.jpg

Orkdal kommune vil at du skal bidra til å gjøre oss kjent som "Go´fot-kommunen". To år etter Orkdal 2040-planen er det klart for en ny plan. Nedenfor kan du lese om definerte mål og utfordringer for enda en kommuneplan.

Bildet av go´foten er hentet fra en (humoristisk) nissehistorie fra 2010 på dette nettstedet. Orkdal kommune vil bruke go´foten som verdigrunnlag i en ny kommuneplan.

Kommunen vil at innbyggerne skal påvirke planen, slik de skulle påvirke Orkdal 2040. I 2013 skal det vedtas en ny kommuneplan med både samfunnsdel og arealdel i "Go´fotkommunen."

Slik overfører Orkdal kommune go´fot-filosofien fra Rosenborg til idealer for lokalsamfunnet:

* Mestring og styrke for den enkelte.
* Samspill og samhandling mellom enkeltenheter for å skape gode resultater sammen.
* Utnytte ressurser best mulig - arbeide med det du er god til.

Dette lyder kanskje som slagord med lite innhold. Men Orkdal kommune lister opp konkrete utfordringer og oppgaver når en ny plan skal meisles ut. Her er noen eksempler på hva administrasjonen legger fram for formannskapet onsdag:

Befolkning:
* Folkeveksten er lav.
* Bare fra Trondheim, Meldal og Skaun har vi nesten 1000 arbeidspendlere som ikke vil bo i Orkdal. Hvordan få flere til å bosette seg her?
* Boligbygginga har nesten stoppet (under 40 i 2011 mot ca 120 i 2007). Skal kommunen innta en aktiv rolle som tilrettelegger?

Folkehelse og miljø/klima er foreslått som viktigste verdier i tida som kommer:
*  Hvordan utnytte idrettsanlegg bedre på dagtid?
*  Behov for å kartlegge turareal i tettstedene.
*  Gang- og sykkelveger og turveger - plantiltak som fremmer økt aktivitet (Orkanger Vel har etterlyst bla. satsing på den såkalte Orklaparken etter Orkdal 2040).
* Barnetråkk - registrere hvor barn faktisk går (Orkanger Vel har foreslått kartlegging av snarveger og lys/annen utbedring av disse - mer tekst under bildet av den såkalte Orklaparken).

Orklaprk6.jpg

Skole:

Her har Orkdal kommune utfordringer.

* Stort frafall i videregående. Dette er en viktig indikator for generell folkehelse.
* Lav score på nasjonale prøver.
* Mange 5.klassinger leser dårlig.

Den som husker godt vet at Orkdal kommune tidligere vedtok en plan der visjonen var å bli blant landets ti beste skolekommuner. Vi er tvert imot under gjennomsnittet (av over 400 kommuner) på mange mål.

Miljø ellers:
Rådmannen foreslår flere utredninger, blant annet;
* Kartlegge støy fra havna og industrien (Grønøra spesielt).
* Vurdere trafikkmessige følger av utvidet havn/industriområde.
* Nærmere vurdering av gang- og sykkelveier, turstier, grøntområder og nivå på vedlikehold (har vært et tema Orkanger Vel har tatt opp siden 2005.)

Energi og utslipp:
Orkdal vil være en foregangskommune, men:

* Energiforbruket stiger.
* Energiforbruket per bolig er høyere enn snittet for Sør-Trøndelag.
* Energiforbuket i kommunens bygg har ikke gått ned (i Trondheim er forbruket redusert betydelig).

Nok en gang vil Orkdal kommune at DU som innbygger skal påvirke verdivalg, slik det ble presentert under Orkdal 2040-prosessen med folkemøter og SIM Orkdal på nettet (tekst under bildet).

gr__n__ra3.jpg

Rådmannen vil utrede støy og trafikk som følge av videre vekst på Grønøra og havna. Orkdal kommune har miljø som viktigste mål, men ønsker samtidig massiv utbygging av havna og industriområdet.

 

Publisert 04.11.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Postulat 05.11.2012 22:16
Orkdal kommune har en kjempeutfordring og en lang veg å gå med hensyn til godfotens postulater. Finnes knapt en kommune med større idrett og grendestrid. Men en plass må man begynne.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse