Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Fylket: - Avgjørende med et samlet Orkanger sentrum

Frabakkan2_1.JPGDet er avgjørende for Orkangers attraktivitet at sentrum blir samlet, oversiktlig og klart definert. Det skriver Sør-Trøndelag fylkeskommune i et brev til Orkdal kommune. Brevet er en høringsuttalelse foran arbeidet med den store planen Orkdal 2040. Planen skal skape en bykjerne.

Spørsmålet er om det finnes vilje til å samle sentrumsfunksjonene i en bykjerne, eller om planarbeidet til ti millioner kroner bare ender med fine ord.

Også Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har kommet med en høringsuttalelse. Fylkesmannen peker på mangelen på boligtomter i sentrum. Orkdal har blitt et pressområde, samtidig som dyrkamark skal vernes. I Fylkesmannens høringsuttalelse heter det at kommunen har store utfordringer når eksisterende byggeområder skal fortettes.

Det er kort og godt liten plass. Fylkesmannen mener det derfor er viktig å sikre friarealer og trygge omgivelser for barn og unge når det skal bygges stadig tettere i sentrum.

Mangelen på sentrale boligarealer på flata er ett av mange argumenter Orkanger Vel bruker når vi hevder at en ny Orkdal vidaregåande skole bør bygges nær Orklahallen eller på Sæther/Rømme. Det vil frigi attraktive tomter til en ny bydel på Follo - og bidra til en sunn sentrumsutvikling med sambruk av blant annet idrettsanlegg.

Orkdal 2040 kan fort bli en drakamp mellom sentrum og grendene. Det vises allerede i det såkalte planprogrammet som beskriver hovedtrekkene i det kommende arbeidet.

Miljøet står sentralt i planen. For å begrense privatbilisme foreslo rådmannen derfor at boligbygging bør skje i områder med gode kollektivtilbud. Det kan hindre videre vekst i mange grender. Oddbjørn Bang (Sp) fikk støtte for en formulering om at spredt boligbygging skal videreføres - altså det motsatte av intensjonen i rådmannens forslag.

Viktigst er uansett spørsmålet om avgrensing av sentrum, og hva et vitalt sentrum skal inneholde. Planprogrammet sier ikke noe om plasseringen av en bykjerne. I visjonen heter det at Orkanger-Fannrem-Gjølme skal utvikles til en småby.

Dyrkamark og industriarealer gjør det umulig å få disse tettstedene til å vokse helt sammen til en by. Dessuten vil det trolig kreve 50 000 til 100 000 innbyggere for å fylle hele dette området med mennesker.

Orkanger Vel mener planprogrammet må være mest mulig konkret. Det må slå fast hvor en bykjerne skal ligge, og hva den minimum bør inneholde av funksjoner.

Det er naturlig at bykjernen utvikles innenfor den røde streken på Orkanger som politikerne vedtok i forbindelse med eksisterende kommuneplan. Den røde streken har de folkevalgte senere underminert med dispensasjoner til blant annet Europris og Comfort.

Kirka_018_1.jpgVisjonsutvalget for Idrettsparken, Orklahallen og Gammelosen (bildet) pekte i høst ut akkurat dette området som kjernen i en framtidig småby med samspill mellom et mangfold av aktiviteter innen industri, handel, kultur, undervisning og idrett. Oddbjørn Bang (Sp) ledet dette utvalget.

 

 

 

 

 

 

Publisert 29.12.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse