Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ber kommunen vurdere bom i Havneveien

Gosen_juli08_009_4.jpg

Naturvernforbundet i Orklaregionen ber Orkdal kommune vurdere å stenge Havneveien forbi Gammelosen og Terna for trafikk. Forbundet er bekymret for følgene av en massiv utbygging av havna.

Det går fram av en høringsuttalelse fra Naturvernforbundet. Uttalelsen er knyttet til planen om å utvide havna i retning Gammelosen og Terna (50x300 meter). Mer om planen her.

Her er det snakk om å fylle opp i sjøen i bassenget utenfor brua i Gammelosen. Blant annet foreligger det planer om å etablere en fabrikk for produksjon av kyllingfôr på stedet.

Følgene for fugleliv, friluftsliv og andre interesser skal nå utredes nøye. Naturvernforbundet mener det er riktig å se den konkrete, avgrensede planen i sammenheng med de massive planene for utvidelse av havneområdet på lengre sikt.

Naturvernforbundet om trafikk:
Både utvidelse av havna og omlegging av E39 gjennom Skjenalddalen kan føre til økt transport over Grønøra og Havneveien ved Gammelosen/Terna. Det vil påvirke friluftsliv, bomiljø og naturmiljø negativt, skriver forbundet, som derfor lanserer stenging av Havneveien som et avbøtende tiltak.

Om støy:
Støy fra havneaktiviteten vil komme i tillegg til støy vi allerede har fra industri og trafikk. Selv om økninga i støy skulle bli liten, vil ei støre havn øke det generelle støynivået, heter det i uttalelsen.

Naturvernforbundet arbeider for havn et annet sted framfor å bygge ut enda mer ved utløpet til Orkla. Forbundet peker på at området ved tidligere Fisklim og Forstoff egner seg godt. Det vil hindre økt tungtransport gjennom Orkanger.

I Orkdal kommune er det derimot vedtatt politikk å satse på størst mulig havneutbygging ved utløpet av Orkla.

Her er fire hovedspørsmål Naturvernforbundet tar opp i høringsuttalelsen til planprogram for utvidet havn ved Gammelosen/Terna:

1. Kor stor hamn og kor stor aktivitet ein kan vi ha ved utløpet av Orkla før dette får vesentlege negative påverknader for livet i elva og elva som ein del av eit nasjonalt laksevassdrag?

2. Kor store blir dei totale miljømessige verknadene frå ei utviding av vegtrafikken i Orkdal og gjennom Orkanger, både via E39 i begge retningar og via riksveg 65?

3. Finst det andre, og miljømessig betre lokaliseringar andre stader i Trondheimsregionen for ei sentralhamn enn Orkanger hamn? (Som til dømes Ila/Trolla i Trondheim)

4. Finst det andre og miljømessig betre lokaliseringar for ei eventuell framtidig utvida hamn i Orkdal enn dagens Orkanger hamn?

Her kan du lese hele uttalelsen.

(Mer tekst under bildet.)

Havneveien.jpg

Orkanger Vel har arbeidet i flere år for bedre trafikksikring i Havneveien - spesielt lys ved gangfeltet på bildet. Så langt er dette avvist i likhet med et forslag om telling av tungtrafikk for å sikre data for trafikkutvikling.

 

Publisert 02.11.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse