Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal kommune: Vil rive gymbygget om 8-10 år

Follo2.jpg

Om 8-10 år vil Orkdal kommune trolig rive gymbygget kommunen nå pusser opp på Follo, og selge tomta. Det er aktuelt å kjøpe det gamle Coop Byggmix-bygget på Bårdshaug i stedet. Dit kan Orkdalstorget og voksenopplæringa flyttes.

Det går fram av en omfattende utredning fra rådmannen. Tema:
* Vurdere alle byggene Orkdal kommune eier eller leier.
* Finne ut hvilke bygg det bør satses på.
* Foreslå framtidig bruk av hvert enkelt bygg.

Dette er altså forslag og ideer, ikke vedtak. Men rådmannen peker på ett alvorlig moment innledningsvis:

* Kommunens bygningsmasse forfaller. Orkdal kommune bruker bare en firedel av det som trengs til vedlikehold for å hindre verditap.

Rådmannen skisserer en innfløkt kabal med kjøp, salg og flytting av innhold. Her er noen eksempler, der Coop Orkla Møres gamle byggvarehus på Bårdshaug (bildet under) står sentralt:

CoopBygg_nett.jpg

* Rive gymbygget om 8-10 år. Der skal bla. Orkdalstorget og Voksenopplæringa flytte inn neste år etter at kommunen vedtok å kjøpe eiendommen for 10 millioner av fylket.

* Kjøpe det 4 500 kvm store bygget på Bårdshaug der Coop hadde byggvarehus før. Bygget står nesten tomt. Prisantydning for eiendommen er 15 millioner.

* Flytte alle tekniske tjenester, Orkdalstorget, Sampro og Voksenopplæringa inn i det gamle byggvarehuset. (OBS: Rådmannen påpeker at Voksenopplæringa vil være i strid med gjeldende reguleringsplan - næringsområde).

* Slik flytting vil bla. spare ca 600 000 i årlig leie av Vegstasjonen på Fannrem.

* Flytte Frivilligsentralen fra Hjørnet-gården til "Bonstu" eller Tjenestesentret ved rådhuset. Vil spare 160 000 i årlig leie.

* Orkanger u-skole skal flytte gym til Orklahallen. Lage kantine/auditorium av gymsalen, og flytte bla. Ungdomsklubben Synt´n til ungdomsskolen.

* Flytte fysio- og ergoterapi fra Gartnerløkka på Fannrem til Orklahallen.

* Flytte rustilbudet "Drop In" fra Bankstua (Øvre Rømme - bildet under) til Tjenestesentret ved rådhuset. Vil spare 120 000 i årlig leie.

R__mmeBygg__nett.jpg 

* Selge "Tannlegehuset" ved barneskolen. Er i dag bla. avlastningsbolig. Også selge en rekke andre kommunale boliger. Totalt er 25 leiligheter i 16 hus listet opp. Willmannsvegen ved kapellet har seks av disse.

* Bruke salgsinntekter til å investere i boligkomplekset ved Rosenvik.

* Legge ned Småbruket barnehage, selge tomta og kjøpe tilleggstomt ved Orkanger barnehage. Tangen Invest AS eier den aktuelle tomta bak gamle Hell Bil.

* Rådhuset er fullt. NAV og ligningskontoret må trolig ut.

* Utvikle kulturhus ved rådhuset. Flytte blant annet biblioteket dit.

Det betyr at både biblioteket og frivilligsentralen kan forsvinne fra dagens sentrumsgate.

Den samlede kabalen rådmannen skisserer er langt mer omfattende enn disse elementene. Les mer hos Orkdal kommune.

 

Publisert 23.10.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse