Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Barnevernet: Her kan du lese et hemmelig brev

index.jpgOrkdal kommune møter anklager om lovbrudd i barnevernet med å begå lovbrudd. Kommunen har hemmeligstemplet et åpenbart offentlig brev med kritikk av rådmannen. Orkdal kommune misbruker taushetsplikten og bryter Offentlighetsloven.
Du kan lese brevet nedenfor.

Avsender er advokat Anita Rian Lykken. Mottaker er Orkdal kommune v/ordfører Gunnar H. Lysholm.

I korte trekk hevder advokaten at rådmannen i Orkdal bagatelliserer alvorlig svikt i barnevernet, og at rådmannen i mai unnlot å møte advokater som ville lufte bekymringen sin.

Du kan lese brevet her. (NB: Hvis dokumentet åpner seg opp-ned, trykk "vis" og velg deretter "roter visning").

Brevet ble ført inn i Orkdal kommunes postjournal 17.oktober. Der er det unntatt fra offentlighet med hjemmel i en bestemmelse om opplysninger underlagt taushetsplikt. Lovhjemmelen innebærer  at dokumentet inneholder personopplysninger Orkdal kommune ikke har lov til å la deg lese.

Slike opplysninger finnes ikke i dokumentet. Det inneholder bare kritikk av rådmannen.

Det framgår ikke hvem som har bestemt at innholdet skal være hemmelig. Ordføreren er oppgitt som saksbehandler.

Fortsatt hemmelig:
Advokat Anita Rian Lykken påpekte i ST tidligere i uka at kommunen ikke har lov til å hemmeligstemple brevet hennes. Orkdal kommune har likevel opprettholdt beslutningen (sist undersøkt mandag 22.oktober).

For orkangervel.no er det ikke naturlig å dekke striden om barnevernet. Nettstedet har riktignok tidligere omtalt den positive brukerundersøkelsen om lokalt barnevern. Den trekkes nå i tvil.

Praktiseringen av offentlighet er imidlertid relevant for dette nettstedet, som henter samfunnsviktig stoff fra kommunens postjournal. Alle har rett til innsyn, og alle kan bestille dokumenter fra postjournalen.

Enkelte dokumenter er unntatt fra offentlighet. Også disse kan man be om helt eller delvis innsyn i ved en form for klagebehandling. Orkangervel.no har aldri gjort det av to årsaker:

* Klageprosessen tar for mye tid for et nettsted drevet på fritida.

* Tillit til at Orkdal kommune kun hemmeligstempler dokumenter som skal unntas fra offentlighet etter loven.

Barnevernsaken viser at det siste ikke stemmer.

Liv og lære:
For øvrig har Orkdal kommune vedtatt en kommunikasjonsstrategi der det heter at man skal praktisere mest mulig offentlighet.

Kommunikasjonsstrategien slår videre fast at rådmannen og andre ledere "har et særlig ansvar for å sikre at de framfører kommunens syn når de uttaler seg offentlig."

Her kan du lese kommunikasjonsstrategien. Den har enkelte tankevekkende formuleringer sett i lys av de siste dagers hendelser.

Og nedenfor er hele brevet med de påstått taushetsbelagte personopplysningene - i tilfelle du sliter med åpne vedlegget lenger oppe.

Hans Kringstad

Hemmelig_brev.jpg

 

Publisert 20.10.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse