Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Endelig Heim: Politikerne vil ha 24 boliger i Moan

EndeligHeim4_1.jpg

Et enstemmig hovedutvalg teknikk går inn for 24 boenheter over to etasjer på Endelig Heim-tomta i Moan. Politikerne valgte blant fem alternativer - med fra fem til 24 boliger. De foretekker det mest omfattende (skissen). Dette utnytter arealet  best.

Endelig Heim startet med en plan om å bygge det kommunen noe ufølsomt kalte fem frittstående "rusboliger" - og ser nå ut til  kunne ende som et tett boligområde.

Omsorgsboliger skal etter planen inngå i prosjektet.

Geitastrandvegen skal ha fortau før trafikk settes på der, men det er planlagt ny vei via OTI.

Rådmannen ga politikerne fem alternativer for utbyggingsmønster i et forsøk på å komme videre. Oddvar Kjøren (Ap) foreslo alternativ 4. Det vil si fortettet småhusbebyggelse i to etasjer. 24 boenheter.

I vedtaket heter det at kommunen skal innhente tilbud på arkitekttjenester.

Det enstemmige vedtaket onsdag vitner nå om partipolitisk fred rundt prosjektet.

Bak vedtaket i hovedutvalg teknikk står: Jørgen Indergård og Ingrid Fagerli (Orkdalislista), Kari Tronvoll (KrF), Kari Garberg (Venstre), Gunnar Husby (Sp), Emir Kaniza og Oddvar Kjøren (Ap). Kjøren fremmet forslaget.

Annet:
I samme møte etterlyste Jørgen Indergård en trafikksikkerhetsplan. (Trafikksikkerhetsutvalget er for øvrig nedlagt, og Orkanger Vels erfaring er at det har blitt vanskeligere å ta opp spørsmål om trafikksikkerhet.)

Nils Arne Sletvold fra administrasjonen spurte om OIF (desidert største bruker) bør være representert i brukerutvalget ved utbygging av Orklahallen som nå starter. Konklusjon: Idretten er representert via idrettsrådet.

Kari Tronvoll tok opp spørsmål om trafikkskilt og andre skilt skjult bak busker og trær - og dårlige trapper i Elvestien omsorgsboliger. 

 

Publisert 19.10.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse