Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Endelig Heim: Vurderer lavblokk i Rømmesmoan

EndeligHeim4_1.jpg

Prosjektet Endelig Heim startet med planen om å bygge det Orkdal kommune kalte fem rusboliger i Moan. Nå kan  det ende med rekkehus eller lavblokker med 24 boenheter på tomta. Rådmannen ber politikerne  velge utbyggingsmønster for å komme videre.

Tegninga over viser en løsning med 24 boenheter.  Du ser snippen av OTI øverst til  høyre, Sponplaten til venstre og Geitastrandvegen nederst.

I saksframlegget for hovedutvalg teknikk skisseres fem alternativer:

* Fem frittliggende omsorgsboliger på 40-60 kvm som opprinnelig planlagt.

* 10 boliger - inkludert fem omsorgsboliger.

* 17 boliger - inkludert fem omsorgsboliger; altså høyere utnyttelse av tomta.

* 24 boenheter i et fortettet småhusprosjekt (rekkehus) med to etasjer.

* Lavblokker som kan  gi 20-24 boenheter. Rådmannen skriver at lavblokker er et godt alternativ for å utnytte arealene bedre og spare energi.

Også de to siste alternativene inkluderer omsorgsboliger.

Endelig Heim har vært kontroversielt siden starten i 2008, da Orkdal kommune fikk 500 000 kroner fra staten for å lage verdige boliger for rusmisbrukere. 

Folk i Moan har protestert mot risikoen for ghettodannelse og kriminalitet. I området står det flere boligbrakker fra før. Også enkelte politikere og en potensiell beboer har advart mot å lage et boområde som vil samle folk med problemer og virke stigmatiserende.

Beboere i Moan har også protestert mot mulige trafikkproblemer i Geitastrandvegen. Det er nå vedtatt å bygge fortau før det settes på mer trafikk i boliggata. Området vil også få atkomst via OTI.

I tillegg har det oppstått tvil om behovet for fem såkalte rusboliger.

Politikerne ba om flere alternativer for bedre utnyttelse av området, og for å kunne integrere omsorgsboligene i et større bomiljø.

Under er en skisse til løsning med separate lavblokker:

EndeligHeim_lavblokk_1.jpg

 

Publisert 16.10.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse