Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger Vel: Norges største badestamp i Gammelosen

Gamlosens__r4_1.jpg

Orkanger Vel har sendt brev til partiene i Orkdal før de skal vedta budsjett for 2013:
* Utbedre snarveier slik at flere går og sykler.
* Lag rasteplasser langs Orkla for å gjøre elvebredden attraktiv.
* Finn ut hva det vil koste å gi sentrum isfrie fortau.
* Utrede enkel løsning for utendørs helårsbad: Varmvatn fra Thamshavn - Norges største badestamp.

Styret i velforeninga vedtok å sende innspillene på styremøtet 10.oktober. Alle forslagene er i tråd med kommunens prioriterte mål:
* Folkehelse.
* Klima og miljø.

Orkanger Vel har på egen hånd investert ca en million kroner de siste åtte årene i tiltak nettopp for folkehelse og miljø. I tillegg kommer penger vi har fått fra sponsorer, kommunen og som spillemidler.

Her kan du lese brevet slik det gkk til Orkdalslista, Senterpartiet, FrP, Ap, SV, Småbylista, Høyre. KrF og Venstre.

Kort om innspillene:
1. Utbedre snarveier/gangveier.
Noen få lyspunkt eller bedre dekke kan få mange flere til å gå eller sykle. Det gjelder barn som blir kjørt med bil. Vaner og uvaner fester seg tidlig. Det gjelder også eldre som er dårlige til beins eller vegrer seg for å bruke mørklagte snarveier av andre grunner.

Havneveien.jpg

Havneveien markerer et brudd i nettet av opplyste turstier og gangveier. Gangfeltet ved Gammelosen er farlig i mørket. Dette er tatt opp flere ganger av Orkanger Vel og andre.

Kjelvn.jpg

Kjelveien ved Idrettsparken. En glimrende snarvei for barn, unge og andre - men så mørklagt at mange kjører barna en lang omvei i stedet for å la dem gå og sykle.

Prixvei.jpg

Snarveien ved Prix. Den har vært så nedkjørt i flere år at den tvinger vekk syklister og gående som er dårlige til beins.

2. Utbedre Orklaparken.
Poenget er å gjøre elvekorridoren attraktiv som rekreasjonsområde for alle. Flere tusen bor nær den nedre delen av elva (strekningen Grønørbrua-Bårdshaugbrua). Men det mangler rasteplasser, åpninger mot elveløpet og andre enkle tiltak som kan få folk i alle aldre ut og gå. Ved å ta i bruk elvekorridoren vil også Orkdal framstå som et mer attraktivt sted.

3. Utrede isfrie fortau i sentrum.

sentrum.jpg

Spillvann fra Thamshavn kan gjøre disse fortauene isfrie.

Hva vil det koste å bruke litt av varmvatnet som Elkem sender på fjorden til å løfte sentrum? Isfrie gågater finnes på andre industristeder, som Mo i Rana. Orkdal kommune bør følge opp intensjonene fra Orkdal 2040, og målet om bedre folkehelse og klima/miljø.

4. Oppvarmet, utendørs helårsbad.
Hva vil en minimumsløsning koste? Elkem Thamshavn er interessert i å bidra til at vi får Norges svar på "Den blå lagune" på Island ved Gammelosen. Det trengs en isolert rørledning fra Thamshavn og et basseng der flo og fjære skifter vatn.

Dette kan være første steg mot et seriøst badeanlegg. Noe så enkelt som Norges største badestamp vil vekke interesse langt utenfor kommunens grenser. Orkdal kommune trenger profilering for å trekke nye innbyggere og kompetent arbeidskraft hit. Et utendørs helårsbad vil være et godt virkemiddel for å gjøre også andre gode tilbud bedre kjent, mener styret i Orkanger Vel.

Hvis Orkdal kommune virkelig vil, bader folk snart ved denne perlen året rundt:

Gamlosens__r3_1.jpg 

 

Publisert 12.10.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse