Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Smitte fra Orkanger til Fannrem: Boliger i forretningsbygg

Sater_Romme4.jpg

Det politiske flertallet i Orkdal åpner for boliger i første etasje i nybygg i Orkanger sentrum. Nå har det blitt et argument for å erstatte butikk med bolig også i Fannrem sentrum. Smitten fra Rømme Øvre-vedtaket (bildet) er i gang. Den kan forandre Fannrem.

Bildet over viser tomta der Orkdal sparebank vil bygge i fire etasjer. Prinsippet før Orkdal 2040 var slik: Utelukkende næring i første etasje i det utpekte sentrumsområdet - og tillatt med leiligheter over bakkeplan.

Men det politiske flertallet har skiftet kurs. I bakre del av det planlagte bygget er det OK med leiligheter også på bakkeplan. Det samme kommer trolig til å skje på betydelige deler av Rømme Øvre.

Nå avgjøres skjebnen til det orføreren kaller "indrefileten" i Orkdal:
* Blir Rømme Øvre et pulserende sentrum, slik politikerne sier de vil  ha.
* Eller et boligområde som likner Rømme Amfi, og liv utelukkende i de to kjøpesentrene.

Bolig i første etasje øker lønnsomheten for utbyggere og gir inntekter til eiere som sitter med tomme forretningslokaler, slik som på Fannrem.

Men: En tillatelse ett sted kan smitte ved at andre klager på forskjellsbehadling om de får nei.

Akkurat det skjer nå - på Fannrem.

"Åpenbar forskjellsbehandling"
Vormstad Utbyggingsselskap ønsker bolig i deler av første etasje der Grotten lå før, nær Prix midt i Fannrem sentrum. Politikerne sa nylig nei. Nå har eierselskapet klaget. Her er klagen:

"...hovedutvalget vedtok i samme møte (som det ble avslag) at det på eiendommen 5/353 (nytt bankbygg på Rømme Øvre) kunne godkjennes boliger i deler av første etasje - vestre del av tomta (...) Begge disse eiendommene grenser inntil Orkdalsveien, og vi mener de helt klart er sammenliknbare (...) Det vil være en åpenbar forskjellsbehandling hvis de ikke blir behandlet likt."

Vormstad Utbyggingsselskap viser også til Øyasætergården på Fannrem, som har fått delvis bolig i første etasje.

I klagen heter det videre at utviklingen for næringslivet på Fannrem har vært negativ i mange år med nedleggelse av "bank, Mosenteret, fargehandelen, sportsbutikk m.fl."

Politikerne avviste søknaden nettopp for å unngå at næringslokaler forsvinner og at Fannrem dør ut som handelssted. Tanken var slik: Bedre å la forretningslokaler stå tomme ei tid enn at de går tapt for alltid.

Orkanger
På Orkanger er argumentasjonen annerledes: OK til mer bolig i sentrum fordi det ikke er etterspørsel etter forretningslokaler langs Orkdalsveien. Begge kjøpesentrene skal fordoble arealet.

Kjøpesentrene vokser fritt etter at flertallet sa nei til styring under Orkdal 2040.

Klagen i Fannrem-saken kommer opp i hovedutvalg forvaltning onsdag. Rådmannen mener at eiendommene ikke er sammenlignbare, og anbefaler å avvise klagen fordi den mangler nye momenter. Da går den til Fylkesmannen.

Hans Kringstad

 

Publisert 11.10.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse