Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Spillet om Thamshavntunet: Kommer det hus her til slutt?

tunet3.jpg

Den gamle stasjonsparken på Orkanger - Thamshavntunet - blir likevel ikke fredet som en  del av Thamshavnbanen. Det har fylkeskommunen nå bestemt.
Men sagaen om tomta fortsetter. Den startet i 2005 da det politiske flertallet torpederte sin egen kommuneplan: Friområdet ble omregulert til bolig etter ønske fra en eiendomsinvestor.

Sju år senere har investoren fra Klæbu ikke stukket spaden i jorda. Ugraset har grodd fritt trass i den politiske iveren etter å slippe til boligbygging.

I 2003 vedtok et samlet kommunestyre et prinsipp om at friområder i sentrum skal tas vare på. I 2005 vedtok det borgerlige flertallet at friområdet Thamshavntnet skulle omreguleres til boligbygging fordi en investor ville bygge der.

Siden har farsen fortsatt. Thamshavntunet er et eksempel på:

1. Politisk dobbeltmoral i Orkdal.

2. Investorer som ruger på tomter på Orkanger i stedet for å bygge hus.

3. Kommunens passivitet overfor denne typen investorer.

Nå har investoren fra Klæbu mistet en unnskyldning for ikke å bygge: Sør-Trøndelag fylkeskommune truet med å frede Thamshavntunet som en del av miljøet rundt Thamshavnbanen. Nylig ble det klart at noe fredningsvedtak ikke kommer.

Dette fikk selskapet Bygg og Eiendomsservice AS i Klæbu melding om 1.oktober. Les brevet her.

Thamshavntunet setter politikken i Orkdal i et underlig lys:

1. Dobbeltmoralen.
Orkdal kommunestyre vedtok en overordnet plan som varslet vern av sentrale friområder. Det borgerlige flertallet brøt planen øyeblikkelig i møte med en investor. Dette har vært et mønster de siste 10-15 årene.

Dobbeltmoralen gjelder både friområder, miljø og sentrumsutvikling. Mest kjent er vedtakene om ikke å tillate detaljhandel utenfor den røde streken - for deretter å si ja med en gang velbeslåtte investorer søker om lov til å drive handel utenfor likevel. Orkdalslista har for øvrig minimal planlegging som ideal (valgprogrammet 2011).

2. Investorer som sitter på tomter i stedet for å bygge hus.
Eksempler:
Martin Tangen Gudmundsen lar brannstasjonen forfalle, og eier i tillegg den gamle Blåsmo-eiendommen (tidligere Hell bil), som er omregulert til bolig. Her er det plass til 60 boenheter, ifølge Orkdal kommunes boligdatabase.

Norpark-tomta ligger som et sår i sentrum i år etter år. Asfalten er brutt opp. Ødeleggelsen var et grep fra eier for å omgå lovens krav om nye søknader (og utgifter) uten byggestart innen tre år etter tillatelse. Kommunen godtok ikke brutt asfalt som byggestart.

Thamshavntunet: Omregulert i 2005. Investor Roger Grindflaten fra Klæbu fikk godkjent rammetillatelse for to bygg i 2006. Etter tre år - i 2009 - hadde han ikke bygd noe som helst. Søkte om ett års forlengelse av treårsfristen for byggestart - til juni 2010. Begrunnelsen var dårlig marked for boliger på Orkanger fra 2006...

Midt oppe i dette foreslo ordføreren kirkegård på tomta, fordi det angivelig er gangavstand fra kirka.

Så fremmet fylket forslag om å frede Thamshavnbanen, inkludert Thamshavntunet. Det siste er altså frafalt, og det er fritt fram for å bygge. Riktignok skal det tas hensyn til stasjonsbygningen, som ble fredet i 1997. Dette har vært et krav hele tida. Også restene av alléen i sør (delvis på bildet under) er det aktuelt å ta vare på.

tunet2.jpg 

3. Kommunens passivitet.
Det eksisterer ingen debatt om eller politiske tiltak overfor investorer som spekulerer i å la eiendom ligge brakk i Orkdal. Orkdal kommune kjøper ikke sentrale eiendommer for å sikre utvikling, trass i et vedtak i kommuneplanen om å drive aktiv stedsutvikling.

Kommunen har heller ikke tatt opp offentlig spørsmålet om en strategi overfor investorer som lar tomter ligge eller hus stå tomme - trass i at det bygges langt mindre enn ønsket i kommunen.

Hans Kringstad

PS:
Orkanger stasjon (bildet under) er under rehabilitering etter mange års forfall. Johan Randal kjøpte av en utenbygds investor. Randal vil innrede leiligheter og et næringslokale.

tunet5.jpg

 

Publisert 09.10.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse