Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Så svarte kommunen: Brua er Vegvesenet sitt ansvar

Vigorbrua7_1.jpg

29. mai ba Råbygda Vel og Orkanger Vel om at Orkdal kommune sikret fortauet på Grønørbrua (Vigorbrua). Etter fire måneder og en purring kom endelig svaret: Sorry, men brua er ansvaret til Statens Vegvesen.

Orkdal kommune videresender nå brevet fra velforeningene til Statens vegvesens regionkontor i Molde.

Samtidig beklager man seint svar, uten å forklare hvordan det kan ta 127 dager å gi en tilbakemelding. I brevet til velforeningene heter det at kommunens driftsansvar bare strekker seg fra Orkanger til rundkjøringa ved Hamos. Deretter overtar vegvesenet.

Orkdal kommune skriver også selv et brev til Statens vegvesen. Der viser man til at kommunen har hatt møter om forholdene på brua både i 2009 og 2010. Orkdal kommune ber på nytt om at vegvesenet utbedrer fortauet.

Her kan du lese brevet fra velforeningene til Orkdal kommune  fra 29.mai.

Her kan du lese brevet fra Orkdal kommune til Statens vegvesen fra i går (3.oktober).

Råbygda Vel og Orkanger Vel peker på helt konkrete og enkle tiltak som kan bedre sikkerheten. Bakgrunnen for brevet var henvendelser fra folk som ikke tør la egne unger sykle fra Råbygda til Idrettsparken, skolen og andre tilbud på Orkanger pga brua. De bruker bil.

Fortauet er smalt, fortauskanten er høy og dekket er delvis for dårlig til å sykle på. Betongen går i oppløsning og jernbeslag stikker opp. For mange er det trolig tryggere å sykle i vegbanen enn å risikere å vippe utfor fortauskanten foran en bil (se bildet på toppen).

Orkdal kommune har folkehelse og miljø/klima som fanesaker. Mer sykling, spesielt blant unge, er et viktig virkemiddel for å nå slike mål.

Vigorbrua er en kort barriere som fører til mindre bruk av en lang og ellers god gang- og sykkelveg som binder sammen Råbygda og Orkanger. Brua reduserer dermed verdien av hele gang- og sykkelanlegget.

Så får vi se hva og når Statens vegvesen svarer.

Hans Kringstad

Vigorbrua8.jpg

 

Publisert 04.10.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Geir Solbu 05.10.2012 10:01
Når det er slik at kommunen sitt ansvar for vegen slutter ved rundkjøringa ved Hamos, slutter kommunens ansvar for gang og sykkelvegen også der? Det er en skam at fortauene over ,,Vigorbrua'' og Bårdshaugbrua er som de er, det er rett og slett uhyggelig å sykle og gå over begge disse ,,fortauene''

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse