Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Hvilken Gud tror vi på i Orkdal? Se oversikten

regnbue4_1_1_1.jpg

Mangfoldet brer seg i Orkdal og på Orkanger  - også i spørsmålet om tro og livssyn. Vi har nå registrert 90 medlemmer i muslimske menigheter, 21 buddhister og 15 Jehovas Vitner. 

Tallene framgår av en oversikt over hvilke tros- og livssynssamfunn utenfor statskirka som får tilskudd fra staten for 2012. Tilskuddet regnes per medlem.

De aller fleste orkdalinger tilhører selvsagt "Kirka", men slett ikke alle.

Human-Etisk Forbund representerer den største enkeltgruppen utenfor den kristne kirke. Forbundet har registrert 139 medlemmer bosatt i Orkdal.

Nest størst er islam. De 90 medlemmene fordeler seg på åtte forskjellige muslimske samfunn. Dar El Eman Islamic Center i Trondheim står for halvparten. Deretter følger en gruppe med røtter i Bosnia.

Buddhistene er tilknyttet trossamfunn fra Thailand (16) og Vietnam (5).

For øvrig teller Pinsemenigheten Filadelfia med lokaler i Kåresgata på Orkanger 39 medlemmer.

Her kan du se hele oversikten over hva folk i Orkdal tror på når de ikke står i statskirka.

Innvandring fra utlandet er viktigste årsak til at folketallet i kommunen har vokst de siste årene.

 

Publisert 03.10.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse