Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

"Go´fotkommunen Orkdal": Bedre folkehelse og miljø (?)

DSC_0015_1.JPG

* Bedre folkehelse og miljø/klima skal ha høyeste prioritet i Orkdal kommune de neste årene.
* Kommunen ber deg komme med forslag til å nå disse målene.
* Rådmannen foreslår begrepet "Go´fotkommunen" om Orkdal.
Rådmannens arbeidsgruppe ser for øvrig ut til å være bekymret for Knyken-effekten - gjeld og drift.

Bedre folkehelse er et hovedmål allerede i dagens kommuneplan i  Orkdal. Folkehelse og miljø/klima skal spisses som overordnede tema i den nye kommuneplanen. Dette arbeidet starter nå:

* Kommunen har opprettet nettstedet "Mitt Orkdal" for å involvere innbyggerne. Registrer deg her.

* Rådmannens arbeidsgruppe har laget et omfattende notat med:

1. Viktig statistikk.

2. Problemstillinger som må drøftes.

Idrettsanlegg:

Problemstillingene tar opp satsinga på idrettsanlegg aller først. Mellom linjene går det fram at man ser etter lærdom av Knyken. I Knyken har kommunen økonomiske forpliktelser (tilskudd og kausjon) på over 20 millioner kroner. Mesteparten av pengene går til anlegg med få brukere (hoppbakker).

Her er noen spørsmål rådmannens arbeidsgruppe serverer de folkevalgte:

* Skal Orkdal kommune fortsette å si ja til alle anlegg idretten selv ønsker?

* Skal Orkdal kommune bidra til å sikre driften av idrettslagene ved å overta deler av gjeld etter endt anleggsutvikling?

* Gjenspeiler idrettssatsinga i stor nok grad folkehelseperspektivet, eller er det for stort fokus på konkurranseanlegg og for lite fokus på trim og mosjon?

* Anleggseier har ansvar for å holde anlegg åpne i 40 år, ellers må spillemidlene tilbakebetales. Skal Orkdal kommune prioritere tilskudd til rehabilitering framfor nye anlegg?

Om Orklahallen:

* Skal brukerne (idretten) betale hva det faktisk koster å ta nye flater i bruk?

* Skal Gammelhallen rives for å frigjøre areal til nye anlegg?

*Skal idretten selv ta en større del av ansvaret for drift av Orklahallen?

VIKTIG DOKUMENT:
Flere av spørsmålene over er forkortet. Du finner hele grunnlagsdokumentet i innkallinga til formannskapet 3.oktober (vedlegg med grønn farge). Forhåpentligvis legger Orkdal kommune snart ut dokumentet lett synlig som egen pdf.

Mer til Knyken?

Orkdal IL har nå for øvrig søkt om ytterligere 750 000 kroner i støtte til Knyken - til utvidelse av veien. Orkdal har i dag fem helårs hoppbakker, men ikke et moderne svømmeanlegg. Investering i dyre hoppbakker har liten nytteverdi per million kroner for folkehelsa. Svømmeanlegg regnes som de mest effektive anleggene for bedre folkehelse.

Mer om begrepet folkehelse:

Rådmannen skriver at folkehelse må defineres vidt, og at det blant annet omfatter: "...kulturelle opplevelser, friluftsliv, god oppvekst og skolegang, samt en frisk alderdom. I tillegg mener rådmannen at god folkehelse og et godt ytre miljø, med intakt natur og rene omgivelser, henger nøye sammen".

Rådmannen legger fram statistikk som viser relativt dårlig folkehelse i Orkdal:

* Mange på uføretrygd.
* Mange som dropper ut av videregående skole.
* Mye mobbing i skolen (10. klasse).
* Mange uten høy utdanning.
* Mange med KOLS og andre lungesykdommer.

(Data er sammenlignet med Norge og et utvalg kommuner).

Det går feil vei med natur og miljø:

* I tettstedene i i Orkdal får folk gradvis mindre plass til lek og rekreasjon.
* Kystlinja vår bygges gradvis ned.

Fristen for å komme med innspill via "Mitt Orkdal" er 17.oktober. Orkanger Vel har arbeidet for folkehelse og miljø i mange år. Velforeningas innspill har fått litt blandet mottakelse.

Nå har DU sjansen til å bli hørt.

Hans Kringstad

Gamlosen_juli5.jpg

Gammelosen er et billig tiltak for bedre folkehelse; naturopplevelser og fysisk aktivitet for alle.

 

Publisert 30.09.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

hvor er gofoten? 01.10.2012 22:53
gofotkommunen? gofotens far greier ikke å samle fotballklubbene i bygda. gofotteorien stemmer ikke når vi prater om bygdas anstrengte anleggsutvikling. mange år med store forandringer må til for at orkdal kommune kan skryte av å stå for gofotsamarbeid.

Jan 30.09.2012 22:12
Nå som knyken har blitt malen for anleggsutviklingen i bygda blir det vanskelig for alle parter i fortsettelsa. Ingen tvil om at det er fotball, håndball og turn som engasjerer desidert flest barn og unge innenfor idretten. I orkdal går vi mottsatt i mange tilfeller. 60 mill til noen få brukere hører ikke heime. Det som er viktigere enn alt er gode tiltak for folkehelsen. Det har vært snakk om et folkehelsebad på Orkanger , et tilbud til absolutt alle innbyggerne. Det har blitt satt på vent i mange år bl.a. på grunn av andre feilutbygginger. Det er til å grine av. ORKDAL KOMMUNES IDRETTSPOLITIKK ER INTET MINDRE ENN EN SKANDALE.

glem det 30.09.2012 22:03
Bare glem heile greia. Alle så hva hva som skjedde med alle de gode forslagene og vedtakene etter orkdal 2040, nothing. Visse lag, organisasjoner og ledere gjør hva de selv vil uansett.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse