Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger u-skole: Skeptisk til felles 17.mai på Follo

17maitog7.jpg

Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) ved Orkanger ungdomsskole har diskutert kommunens plan om felles 17.mai-feiring på Follo. FAU tar ideen "til orientering", men påpeker:
* Det mangler parkeringsplasser på Follo.
* Det mangler korps til to samtidige tog (fra Orkanger og Fannrem).

"Det forutsettes at kulturutvalget klarer å skaffe flere korps", heter det i vedtaket fra FAU ved ungdomsskolen.

FAU antyder også at arrangementene kan gå på skolene som før, og at korpsene i så fall går FRA Follo. På Orkanger er det OIF og FAU ved barneskolen som arrangerer 17.mai. I år var det dårlig vær, men FAU tjente likevel drøyt 18 000 kroner.

Enkelte politikere i Orkdal kommune foreslo først en felles 17.mai-feiring på Follo neste år. Formål: Å markere at det er 50 år siden kommunesammenslåinga. Da gikk Orkanger inn i storkommunen Orkdal.

Nå er tanken i stedet å samle folket på Follo i 2014 - for å markere grunnlovsjubileet (1814).

Barneskolen og trafikk:
Også FAU ved barneskolen er i gang. Her står trafikksikkerhet i fokus. Skolen sliter med farlige situasjoner i Erik Aarviks gate når foreldre leverer og henter barn med bil.

Rektor har bedt teknisk etat om råd for å skilte med forbud mot stopp/parkering.

22.oktober skal skolen og FAU arrangere en trafikkaksjon. To tema:

* Hvordan foreldre oppfører seg i trafikken ved levering og henting.

*  Bruk av hjelm når barna sykler.

 

Publisert 25.09.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Jan 27.09.2012 11:05
Folket på Orkanger bør ta 17.mai feiringen på Orkanger og nye idrettsparken. Noe annet bli for dumt og lite engasjerende.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse