Besøkstall

60 893 denne måneden

16 556 278 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Velforeningene tar opp Orklaparken med politikerne

Orklaprk6.jpg

Moan Vel og Orkanger Vel ber politikerne sette Orklaparken mellom Grønørbrua (Vigorbrua) og Bårdshaugbrua på dagsorden igjen. Det finnes verken planer eller penger til å følge opp prosjektet fra Orkdal 2040. Her kan du lese brevet til ordføreren og de politiske partiene.

NB: Orkangervel.no tar nå noen dagers ferie der det er enda varmere enn på Orkanger. Det betyr ei uke med få eller ingen nyheter - muligens til glede for noen.

Tilbake til Orklaparken:
Ideen er markedsført som en av suksessene i Orkdal 2040-prosjektet til 8,3 millioner kroner. Moan Vel og Orkanger Vel har fått mange henvendelser fra folk som har etterlyst alt fra et komplett parkanlegg til noe så enkelt som et sted å sette seg ned for å se på elva.

Geir Knutzen videreformidlet spørsmål til Orkdal kommune, og fikk dette svaret fra plan- og forvaltningssjef Steinar Gaustad, med kopi til ordføreren:

"Hei

Jeg skal prøve å besvare spørsmålene dine, men begrepet «Orklaparken» har blitt brukt på forskjellige områder:

I forbindelse med Orkdal 2040 prosessen utarbeidet Selberg Arkitekter en «plan» for Orklaparken – dette var i hovedsak området fra Bårdshaug bru til gamle Gjølme bru og litt videre mot fjorden.  Dette var en illustrasjonsplan til selve kommunedelplanen og er en ikke vedtatt arealplan. 

Ved behandlingen av Orkdal 2040 planen ønsket politikerne å utvide Orklaparken sørover langs Orkla til Forve bru og arkitektstudent Øyvind Fagerholt utarbeidet en illustrasjonsplan for hvordan dette området kunne utvikles. Dette er heller ikke en vedtatt arealplan. Kommunen har nå laget en reguleringsplan for turstien mellom Forve og Bårdshaug. Planen er vedtatt av kommunestyret i vår, men er påklaget fra en grunneier og er til behandling hos Fylkesmannen.

Vedtatte arealplaner er følgelig selve kommunedelplanen og reguleringsplanen for turstien – øvrige planer er kun illustrasjoner og mulighetsstudier.

Det er bevilget ca 1 mill. kroner til opparbeidelse av turstier langs Orkla i området fra Bårdshaug bru til Grønørbrua  og  dette er gjennomført sammen med fullføring av gang og sykkelveg fra gamle Gjølme bru til eksisterende gang og sykkelveg langs Fv. 710.

Utover dette er det ikke avsatt midler til videre utbygging eller til drift."

I brevet til ordføreren og de andre partiene peker Moan og Orkanger Vel på eksempler på mangler og dårlig arbeid i området - men også på enkle tiltak som kan heve kvaliteten betydelig uten store kostnader. Dette krever imidlertid politisk initiativ. Tekniske tjenester har gjort oppmerksom på at det ikke en gang finnes midler avsatt til bord og benker.

PS:
29.mai tok Råbygda Vel og Orkanger Vel opp trafikksikkerheten på Grønørbrua (Vigorbrua) i et lignende brev til Orkdal kommune; mangler og forslag til tiltak.

Dette brevet gikk til administrasjonen med kopi til politikerne. Orkdal kommune har ikke svart etter tre måneder. Brevet inneholdt riktignok ingen konkrete spørsmål.

I mars (!) sendte styret i Orkanger Vel et brev til Orkdal kommune med konkrete spørsmål blant annet om en plan for parkering på Orkanger. Etter nesten et halvt år har Orkdal kommune ennå ikke svart.

Området lang elva kan gjøre Orkdal og Orkanger til et mer attraktivt sted å bo. Mulighetene er der. Orklaparken venter på politisk interesse, initiativ og gjennomføringsevne:

Orklaprk96.jpg

 

Publisert 29.08.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse