Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Elvestien: 14 nye omsorgsboliger uten beboere

Elvestien_1.JPG

Elvestien omsorgsboliger på Bårdshaug er klare for innflytting, men Orkdal kommune har bare leietakere i 12 av 26 boenheter. Nå strever man med å skaffe leieboere og inntekter i de 14 tomme leilighetene.
Etter mange gode år er økonomien i Orkdal "bekymringsfull", ifølge rådmannen.

Elvestien er et stort prosjekt som har stått på agendaen i mange år. Også i andre deler av kommunen er det planer om å bygge flere kommunale omsorgsboliger.

Men nå skriver rådmannen at mangelen på interesse for Elvestien kan få følger. Orkdal kommune har ikke råd til å bygge boliger ingen vil leie.

Elvesteien omsorgsboliger er innflyttingsklare i september. 14 av 26 boliger står uten leietakere. Arbeidet med å skaffe beboere skal intensiveres, ifølge et saksframlegg til politikerne.

Orkdal kommune har ikke greid å dekke alle driftsutgifter. Foreløpig mangeler 600 000 kroner for å finansiere helårsdrift. Beboerne skal ha heldøgns pleie og omsorg. Dette kommer på toppen av andre økonomiske utfordringer:

* Hjemmetjenesten ligger an til en sprekk (merforbruk) på 4 millioner kroner i 2012. Det er ikke penger å hente til å dekke inn Elvestien, for her må det tvert imot spares.

* Orkdal Helsetun ligger an til en sprekk på 2 millioner.

* Barnevernet ligger an til en sprekk på 2 millioner.

Rådmannen leter etter kuttmuligheter for å unngå likviditetsproblemer - altså akutte betalingsvansker. Politikerne har tømt alle fond. Det er ikke reserver å spise av lenger.

I tillegg har tekniske tjenester store kostnader med å utbedre flomskader.

Alt dette går fram av kommunens halvårsrapport, som kommunestyret skal behandle onsdag.

Der heter det også at Orkdal i første halvår hadde det laveste fødselstallet siden 2005. Bare 53 orkdalinger kom til verden i januar-juni 2012.

 

Publisert 24.08.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Flott! 28.08.2012 11:59
Flott at dem har ledig kapasitet her og lenger oppe, slikn at vi slepp "endelig heim" utti Moan! ErikP

john olav wåtland 25.08.2012 15:33
bor en familie i BOLLA-KIOSKEN.kommunen har vel gitt seg selv dispans for å gi bo-trengende lovpålagt husrom.....

hvor lenge 25.08.2012 14:08
Årsak : Total svikt av de ledende politiske lokalpartiene de siste årene. Feilprioriteringer og elendig politisk arbeid rundt boligmarkedet. Leiligheter og hustomter sentralt er noe av det viktigste et tettsted trenger. Ikke minst med tanke på økt folkeantall og et bedre sentrum. Hvor lenge skal Lysholm og kompani fortsette?????

Magnus Stadsnes 24.08.2012 20:46
Det kan da brukes til flykninger eller krisebolig! Kommunen har ei lang liste på folk som mangler bolig, slipper de å bo i brakker eller campinghytter. Studenter trenger kanskje husrom, billig arbeidskraft til nattskift" Med mangel på tomter og bolig i Orkdal stagnerer det.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse