Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Sentrum: Grønt lys for fire etasjer og bolig i første etasje

tomta12.jpg

Det politiske flertallet har bestemt seg: Det aller første nybygget i den  nye "bykjernen" får bolig i deler av første etasje, ikke bare næring. AP står alene med kravet om at alt på bakkeplan inntil Orkdalsveien skal være næringslokaler.

I stedet blir det første "forretningsbygget" ei tilnærmet ren boligblokk.

Det ble resultatet da hovedutvalg forvaltning onsdag gjennomførte andre gangs behandling av forslag til reguleringsplan for eiendommen.

Tomta ligger i "hølet" hitenfor Rømme Øvre-gården (bildet over). Orkdal sparebank eier den.

Bygget er trukket ut av den helhetlige planlegginga av det vedtatte sentrumsområdet Rømme Øvre. Parallelt behandler administrasjonen i kommunen og en privat grunneier en kommunalt finansiert arkitektkonkurranse for resten av sentrum bak lukkede dører.

Politikerne er enige om å åpne for at det kan bygges i fire etasjer på den aktuelle tomta, men er altså uenige om man skal tillate leiligheter også på deler av bakkeplan. Det blir boliger i alle etasjer over første.

Orkdalslista (4), Høyre (1) og Venstre (1) stemte for delvis boligformål. Rasmus Skålholt (Sp) fratrådte som inhabil, siden han er formann i forstanderskapet i Orkdal Sparebank.

Ap (4) fikk ingen med på følgende forslag:

"Utvikling av Orkanger sentrum er en stor utfordring, men vi har et godt planverk lagt til grunn gjennom Orkdal 2040. I arealplanen er eiendommen 5/353, Orkdal sparebanks tomt, en del av sentrum og her har vi som generell bestemmelse sagt at første etasje skal være næringsarealer. Bankens nybygg er første utbygging etter at kommunestyret vedtok planen, og det er viktig at vi holder fast på den sentrumsutviklinga vi har sagt vi ønsker.

Første etasje skal ikke være bolig. Dette handler om at et sentrum skal ha en god miks av boliger og næring for å utvikle sentrumsfunksjonene. Det er positivt at denne sentrale tomta blir regulert og bebygd i tråd med kommunedelplanen og intensjonene med den.

Hovedutvalg forvaltning vedtar næring som reguleringsbestemmelse for 1.etasje for eiendommen 5/353."


Dette ble altså nedstemt. På oversiktsbildet bildet under ser du tomta (med kratt) vis a vis Orkdal sparebank - mot Rømme Amfi. Det er på Rømme Amfi-sida flertallet tillater leiligheter (litt om Fannrem under bildet).

Rauhmr__1_.jpg

I samme møte inntok det politiske flertallet motsatt holdning for Fannrem. Eierne av Grotten-bygget, som står tomt, har søkt om å få omregulere deler av første etasje fra næring til bolig. Det fins ikke butikker som vil flytte inn.

Her ble det nei fordi det er viktig å sikre næring i de sentrale sentrumseiendommene.

Eiere også av andre tomme forretningsbygg på Fannrem ønsker bolig for å skaffe inntekter. Politikerne er imidlertid opptatt av å berge Fannrem som levende tettsted, og vil derfor ha næringsformål.

 

Publisert 15.08.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse