Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ber politikere stoppe Rømme-planer

Orkdal__2040_08_1.jpg

Svend Åge Sæther koblet grunneier Eivind Sæther, arkitekt Per Knudsen og Orkdal kommune for å få til en helhetlig plan for Rømme Øvre. Nå ber han kommunen si nei til Orkdal sparebanks planlagte bygg sør for Bankstua/Rømme gård.

Nybygget er planlagt der en knallgul paviljong er skissert på tegninga over.

Svend Åge Sæther mener bygget vil ødelegge ideen om en helhetlig utbygging med vekt på kulturelle tilbud og grøntanlegg mellom Bårdshaug Herregård og rundkjøringa ved Bankstua.

Derfor skrev Sæther mandag følgende til alle medlemmer i hovedutvalg forvaltning, som skal behandle saken onsdag:

"Som de fleste av dere kjenner til var jeg meget engasjert i Orkdal 2040 og fikk arkitekt Per Knudsen med i tankeprosessen. Han og hans kontor laget i samråd med meg og Eivind Sæther en helhetlig plan for en hel "bydel".  Vi følte at den ble godt mottatt av mange.

I denne planen var det også tatt hensyn til krav om grøntarealer og forslaget gikk ut på å kombinere dette med kultur i området fra Bårdshaug Herregård og til rundkjøringen ved "Bankstua".

Jeg hører nå at Orkdal Sparebank er nær ved å få innvilget bygging av nye kontorlokaler og leiligheter sør for Bankstua og Røhme gård (i hullet som har ligget der i mange år ubebygd). Hvorfor haster det nå? En utbygging her nå vil i tilfellet ødelegge for den langsiktige planen som ble laget og den vil ødelegge for andre planutkast som det er utlyst konkurranse om.

Banken har utvidelsesmuligheter der de er. Eksisterende bygg kan utvides østover (bakover mot E39) og i tillegg kan det utvides med en etasje ekstra i høyden. Da blir det plass nok til både det ene og det andre.

Jeg håper dere tar dette i betraktning før avgjørelsen fattes."

NB: Orkdal sparebank eier tomta det skal bygges på, men skal ikke nødvendigvis bruke bygget selv, slik brevet fra Svend Åge Sæther forutsetter. Dette er muligens en misforståelse forårsaket av omtale på orkangervel.no. Bruken av bygget er imidlertid uten betydning for det saken gjelder nå:

Om en enkelt eiendom skal plukkes ut og behandles separat fra all annen planlegging av det nye sentrum.

Parallelt med behandlinga av bankens prosjekt er det utlyst en arkitektkonkurranse for resten av området. Poenget er nettopp å få til en helhetlig, langsiktig løsning for den nye "bykjernen" - i motsetning til klattvis utbygging.

Fra politisk hold har det imidlertid blitt uttrykt sterkt behov for å "komme i gang" et sted i sentrum. Hastverket skyldes trolig et ønske om å vise at Orkdal 2040, som kostet 8 millioner, gir sentrumsutvikling.

Foreløpig har Orkdal 2040 kun ført til en haug med dokumenter - og litt bredere turstier langs nedre del av Orkla.

Svend Åge Sæther engasjerte seg som privatperson for at Orkdal 2040 skulle bidra til å gi Orkdal og Orkanger et framtidsrettet sentrum. Sæther mener ei boligblokk nå på ei av de mest sentrale tomtene strider mot arkitekt Per Knudsens ide om å lage en attraktiv bykjerne med særpreg.

Hans Kringstad

Fra  Per Knudsens skisse:

Orkdal__2040_09_1.jpg

 

Publisert 14.08.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

skjemmes 14.08.2012 21:58
Dette er et godt bevis for at Lysholm og flertallsgruppen ikke bryr seg om Orkdal 2040 og forslagene rundt prosessen. Millioner hivd ut i løse luften. At de ikke skjemmes.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse