Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nye boliger: Orkanger blir høyere og tettere

Rosenvik5.jpg

* Orkdal sparebank får trolig lov til å bygge ei blokk på fire etasjer mellom Rømme Amfi og Orkdalsveien.
* On Arkitekter får trolig bygge ei blokk på fire etasjer ved Rosenvik.
* Samtidig vurderer Orkdal kommune å bygge inntil 22 nye leiligheter ved Rosenvik hybelhus (bildet).

Prosjektene ett for ett:

1. Nytt bygg i regi av Orkdal sparebank rett ved Rømme Øvre-gården (tomta på bildet under):

Sater_Romme4.jpg

Denne saken har versert ei tid. Den vil kunne danne mønster for videre utbygging i sentrum av to årsaker:
* Søknad om å bygge fire etasjer, ikke tre som har vært ansett som maksimum ved Orkdalsveien.
* Søknad om å ha bolig også i deler av første etasje (ikke bare forretning, som har vært prinsippet i området utpekt til framtidig bykjerne).
Klagefristen har gått ut. Ingen naboer har klaget på planen om å bygge i fire etasjer. Alt tyder på at det blir tillatt. Det samme gjelder ønsket om delvis bolig i første - på sida mot Rømme Amfi.

Saken kommer opp i hovedutvalg forvaltning onsdag.

2. Ny boligblokk rett nord for den eksisterende blokka ved Rosenvik (Hälleforsgata, tomta på bildet under):

Rosenvik2.jpg

Her er det tidligere godkjent ei blokk i fire etasjer, men utbygger Orkdal Boligbyggelag gikk konkurs før spaden kom i jorda. On Arkitekter og Ingeniører har fremmet saken igjen. Rådmannen anbefaler at boligblokk på fire etasjer blir tillatt.

Den eksisterende blokka på bildet har tre etasjer.

Saken kommer opp til politisk behandling onsdag.

3. Utbygging ved Rosenvik hybelhus (bildet under).

Rosenvik3.jpg

Orkdal kommune kjøpte i 2011 Rosenvik hybelhus - to lavblokker (rekkehus) bak Rosenvik. Hybelhusene har 22 hybler og en større leilighet. De er gamle. Rådmannen har fått i oppdrag å utrede utvikling av området/bygningsmassen.

Det foreligger et forslag i to alternativer:

A. Å bygge et nybygg nord for de to lavblokkene. Nybygget blir i så fall liggende mellom lavblokkene og den større Rosenvik-blokka (som du ser toppen av på bildet over). Rådmannen antyder 12 leiligheter. Man utsetter da den videre skjebnen til de gamle lavblokkene.

B. Å bygge en ekstra etasje på de to lavblokkene. Dette vil gi 22 ekstra leiligheter. Ulempen er at lavblokkene (rekkehusene) ikke er dimensjonert til å tåle påbygg i høyden, og at de derfor må styrkes.

Hovedutvalg teknikk skal drøfte saken onsdag.

 

Publisert 11.08.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse