Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Strandheim: Leiligheter kan komme i dampmaskinhuset

Damphuset2.jpg

Dampmaskinhuset ved Strandheim kan få to store leiligheter i andre etasje. Det går fram av en henvendelse til Orkdal kommune fra de nye eierne - Iren og Eudard Poort. Hovedformålet skal fortsatt være museum, men eierne leter etter inntekter som kan dekke kostnadene.

De peker på to muligheter:

* Utleie som selskaps- og konferanselokale i første etasje.

* To leiligheter for utleie i andre etasje.

Dersom myndighetene godkjenner bruksendring vil leilighetene bli ca 120 kvm store.

I orienteringen til Orkdal kommune skisserer eierne at det må inn vinduer i taket - enten flate vinduer eller karnapp. Antikvariske myndigheter må trolig inn i bildet, selv om taket ikke er originalt.

Iren og Eduard Poort har satt både bygget og omgivelsene i flott stand (bildet under) etter at de kjøpte av Salvesen & Thams. I første etasje er det innredet et lokale som kan ta imot 60 gjester.

Damphuset3.jpg

Eierne understreker at de ikke vil satse på et serveringssted med skjenkebevilling og storkjøkken - bare et lokale for utleie til enkeltarrangement.

Den opprinnelige planen står ved lag; dampaskinhuset skal først og fremst være et museum for veteranbiler.

Bygningen har stor historisk verdi. Dette er det eneste bygget som står igjen  etter Strandheim Brug. Bruket markerte starten på den industrielle epoken i Orkdal da Wilhelm Thams etablerte det i 1867.

150 år senere bruker Orkdal å markedsføre seg som "Industrikommune nummer 1."

Thams-dynastiet utviklet Bruket videre til en ferdighusfabrikk forut for sin tid. Herfra gikk produkter ut til alle verdenshjørner.

I dampmaskinhuset ble det ca 1891 plassert en 40 hestekrefters dampmaskin. Den drev en generator som ga lys i fabrikken (Kilde; Orkanger historie).

Bruket var en stor arbeidsplass som ga vekst og økt sosial trygghet på Øra. Men det hersket også bitre arbeidskonflikter mellom arbeidere og brukseier.

Christian Thams (konsulen vi vanligvis kaller "Thams") la ned bedriften uten forvarsel eller forklaring i 1914.

Damphuset5.jpg

 

Publisert 29.07.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse