Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Parkering og trafikksikkerhet: Orkdal kommune svarer ikke

Vigorbrua8.jpg

27.mars skrev styret i Orkanger Vel brev til Orkdal kommune med spørsmål om blant annet parkering i sentrum. Etter fire måneder har kommunen ennå ikke svart. Det har heller ikke kommet respons på en to måneder gammel henvendelse om trafikkfare på Grønørbrua (bildet).

Brevet fra 27. mars om bla. parkering inneholdt konkrete spørsmål som står ubesvart etter fire måneder.

Brevet om Grønørbrua (Vigorbrua) fra 29. mai var en grundig henvendelse - men uten konkrete spørsmål. Avsender; Råbygda Vel og Orkanger Vel.

Busskur og p-plasser:
Her kan du lese det første brevet. Brevet etterlyste et varslet leskur for busspassasjerer ved Hov, og en plan for parkering for folk som tar bussen.

Leskuret kom opp, noe det ganske sikkert ville ha gjort også uten brevet fra Orkanger Vel.

Busstrafikken har økt kraftig, og Orkdal kommune har vedtatt miljø som fanesak. Men mangel på parkering nær busstopp kan bremse overgangen fra bil til buss.

* ODV/Bjørn Richvoldsen har sperret av Norpark-tomta, fordi det foreligger byggeplaner (bildet under).

* NAV har satt opp skilt som varsler borttauing om du parkerer der.

* Prix prøver (naturlig nok) å hindre at busspassasjerer lar bilen stå ved butikken hele dagen.

Og Orkdal kommune svarer ikke.

Norpark2_1.jpg 

Trafikksikkerheten på Grønørbrua (Vigorbrua):

Det trange og delvis ødelagte fortauet på brua danner et brudd i en ellers god gang- og sykkelveg mellom Orkanger og Råbygda. Enkelte sier de kjører ungene i stedet for å la dem sykle til Orklahallen, Idrettsparken, OTI osv pga brua.

Råbygda Vel og Orkanger Vel skrev dette brevet 29. mai - med en beskrivelse av problemet og forslag tiltak. Brevet inneholder ingen spørsmål, men ifølge god forvaltningsskikk er det vanlig å svare på seriøse henvendelser til det offentlige.

Utvalget som forsvant:

Tidligere sendte Orkanger Vel spørsmål om trafikksikkerhet til trafikksikkerhetsutvalget. Men dette utvalget forsvant i all stillhet etter valget høsten 2011.

I fjor tok velforeninga - nok en gang - opp trafikksikkerheten ved Havneveien. Orkanger Vel har bedt om trafikktellinger for å se spesielt om det er økning i tungtrafikken.

Velforeninga har også sterkt henstilt om at Orkdal kommune setter opp et lyspunkt ved gangfeltet mellom turstien i Gammelosen og p-plassen/veien til moloen ved Terna.

Disse brevene kom det svar på fra administrasjonen:

Brev 1: Det er ikke behov for trafikktellinger.

Brev 2: Det er uheldig med enkeltvise lyspunkt.

En personlig kommentar til det siste: Det er vel uansett bedre med et opplyst gangfelt enn et mørklagt gangfelt??

Hans Kringstad

 

Publisert 25.07.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Lyspunkt 26.07.2012 01:14
Det er så ni trist at gatelysene ikke er på.Set er stup-mørkt etter sentrum og bakgatene. Er det mørkt skal det lyse,samma hvilken tid på året det er.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse