Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ulovlig langs Orkla: Kommunen vil rydde opp

Orklaelv5.JPG

Orkdal kommune vil nå slå ned på ulovlige spikertelt, ulovlig camping og ulovlig bilkjøring langs Orkla. Naturvernforbundet har varslet kommunen om laksefiskere som tar seg til rette i friområdene.

Naturvernforbundet i Orklaregionen legger ved bilde av biler og campingvogn inntil elvebredden. I brevet heter det at det står oppslag med tilbud om leie av spikertelt ved Forve bru.

Samtidig har kommunen vedtatt å prioritere tilgjengelige friområder generelt og utbygging av Orklaparken langs elva spesielt som rekreasjonssteder for allmenheten.

Orkdal kommune har reagert raskt:

I et brev ber kommunen Orkla fellesforvaltning (kontrollerer fiske) sørge for at ulovlig bruk av elvebredden stopper, og at alle grunneiere blir informert om regelverket.

Administrasjonen skriver videre at problemet vil bli forelagt politikerne til høsten.

Neste vår/sommer varsler kommunen befaring for å sikre at ulovligheter er stoppet.

Reglene er slik:

* Det krever godkjent reguleringsplan før tiltak kan igangsettes nærmere enn 100 meter fra strandlinja i Orkla.

* Spikertelt og annen fritidsbebyggelse kan uansett ikke settes opp nærmere enn 50 meter fra strandlinja.

*  Campingvogner og større telt kan ikke plasseres nærmere Orkla enn 25 meter.

* Motorferdsel i utmark eller vassdrag er forbudt med mindre det foreligger spesiell tillatelse etter loven.

Orkdal kommune skriver at:

"Grunneiere bør snarest fjerne eventuelle ikke omsøkte bygninger, samt informere andre laksifiskere/campere om at denne aktiviteten er ulovlig og at camping i utgangspunktet skal foregå på godkjente campingplasser."

Kommunen vil ha tilbakemelding fra Orkla fellesforvaltning om at grunneiere har fått beskjed om forbudet mot  bilkjøring, villcamping og spikertelt ved elva.

 

Publisert 10.07.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Odd A Blomli 10.07.2012 20:59
Ganske elendig research å bruk bilde fra en godkjent campingplass i dein hær sammenhengen!!!!!!

TerjeT 11.07.2012 22:45
Er det en campingplass på bildet sier du? Da skal man være lokalkjent.

Hans K 10.07.2012 21:20
Det e itj research i det hele tatt. Ment som et bilde av Orkla, og som all kan sjå - tatt utafor laksesesongen.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse