Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Badeliv for alle - hilsen Orkanger Velforening


Rullestol3.jpg

Sola forsvant, men badeanlegget for alle venter på ny sommer og mange brukere. Nesten 350 000 kroner har det kostet for soltribune, rullestolrampe, asfaltering og annet tilbehør nord i Gammelosen. Nå er prosjektet ferdig.

Anlegget er bygd uten ei krone i kommunal støtte. Dette er en gave først og fremst fra Orkanger Vel til lokalsamfunnet.

I motsetning til de fleste velforeninger bygger Orkanger Vel anlegg som også benyttes av folk utenfor eget nedslagsfelt. Tilbudene i Gammelosen tiltrekker seg brukere fra hele kommunen, og fra andre steder.

Orkanger Vel satser på det Orkdal kommune sier kommunen vil priortere - nemlig anlegg som stimulerer folkehelsen (i motsetning til kostbare anlegg med smale brukergrupper).

Skateparken og BMX-banen appellerer riktignok til barn og ungdom, og flest gutter. Men poenget her er å lage supplement til den organiserte idretten, som ikke fanger opp alle.

Rullestol6.jpg

Soltribunen måler drøyt 20 meter og har fire nivå. Rullestolbanen er 50 meter lang med rekkverk i stål på den nederste delen.

Planlegginga startet våren 2010. Arbeidet har vært mer omfattende enn ventet.

Bidragsytere er:

* Extra-stiftelsen (spillemidler forbeholdt anlegg som legger til rette for funksjonshemmede): 125 000 kroner.

* Orkdal Sanitetsforening: 25 000 kroner.

* Orkanger Vel. Ca 200 000 kroner. Cirka-beløp fordi det gjenstår noen kostnader.

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke har samarbeidet tett med Orkanger Vel og stått som søker på Extra-midlene.

Rullestol91.jpg

Detalj fra rullestolbane og soltribune. Rampen har en stigning på 1:24, bedre enn minstekravet for universell utforming.

Conform på Grønøra har levert betongelementer til kostpris til rullestolbanen. Norigo på AKS-sentret har levert stål.

Wåtland Kran & Transpprt og Mardahl Maskin sto for maskinarbeidet,

I tillegg er det arbeidet dugnad til en verdi av anslagsvis 100 000 kroner (200 kr per time). Arne Vangen prosjekterte gratis. Leiv Garberg, som er tømrer, har ledet dugnaden.

Rullestol8.jpg

Noe av det siste som er gjort er asfaltering fra gang- og sykkelbanen ved Havneveien og fram til øverste platå på soltribunen.

"Rullestolbane" er et upresist begrep. De fleste med nedsatt førlighet bruker ikke rullestol.

Den støpte banen gjør det lettere å komme ned til vatnet for alle som er dårlige til beins, fordi korallsanden er tung å gå i. Vi blir stadig flere eldre, og stadig flere som får bruk for tilrettelagte tilbud.

Rullestol1.jpg

Her blir snart tre plasser skiltet for handikap-parkering. Asfaltering er en del av prosjektet.

Drøyt 125 000 av de ca 350 000 kronene er brukt på asfaltering. En stor p-plass på norsida av Havneveien (bildet) er asfaltert. I tillegg er det lagt asfalt ned til rullestolbanen, fram til toppen av soltribunen og inntil døra til handikaptoalettet. Det er altså sammenhengende fast dekke fra bil til toalett og sjø for den som trenger det.

Rullestol5.jpg

Orkdal kommune satte opp toalettbygget tilpasset funksjonshemmede for noen år siden. Nå er grus erstattet av asfalt.

Rullestol93.jpg

Tilbudet er komplett, og snart blir det forhåpentligvis godvær og en liten åpningsfest.

Da er det bare å vente på at sola vender tilbake. Anlegget i nordenden har nå det meste for de fleste. Fra før av står det en gedigen skifergrill og flotte bord og benker på stedet. Stranda er fortsatt bra trass i Dagmars herjinger i vinter. Og tribunen har levegg som verner mot nordavinden på godværsdager, og trafikkstøyen ellers.

Hele prosjektet startet for øvrig med en bemerkning under en dugnad for mange år siden. Hans Oluf Ebbesen lurte på om vi ikke skulle bygge noen sitteplasser og en levegg i den stygge steinfyllinga opp mot Havneveien.

Slik ble det til slutt:

Rullestol7.jpg

 

Publisert 08.07.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

berit gjølmesli 11.07.2012 10:04
Utmerket sted å drive med ikkemotorisert vannsport, både for store og små.når det er voksne folk til stede blir det trygt for barn å være ved;Gammelosen,som i Furumoen i gammeldagene,der de voksne passet på uavhengig av hvem sine unger det var;og til politikerne i Orkdal: det er slik det skal være i et velfungerende lokalsamfunn, og det er slik det har blitt takket være Orkanger Vel.

kjell 08.07.2012 19:37
I stor motsetning til andre dyre prosjekter i kommunen vår er dette et bidrag til folkehelsen alle skryter av er så viktig.

riktig 08.07.2012 11:41
Godt jobbet av Kringstad og velforeninga nok en gang. Dette er beundringsverdig. Prosjektet er riktig for et bedre og samlende lokalsamfunn.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse