Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal kommune gjør utbedringer i Gammelosen

Gammelosen050612_3.jpg

Orkdal kommune lover å ordne opp i en del feil og mangler i Gammelosen. Orkanger Vel har fått positivt svar på et brev med anmodning om noen enkle tiltak.

25.mai skrev velforeninga til kommunen - blant annet etter reaksjoner fra brukere av Gammelosen:

* Stikkrenne sør for Gammelosen er tett (og har vært tett lenge). Vatn blir stående på turstien om sommeren. Det er  ishålke om vinteren.
Svar: Vi legger ny stikkrenne.

* Deler av plena Orkanger Vel laget på dugnad i 2007 ved platået over Hermetikken, er ødelagt. Skaden oppsto da Orkdal kommune bygde toalett.
Svar: Vi sår til plena igjen i løpet av juli.

* Fossende vatn fra stikkrenne i Hermetikken ødelegger badestranda når det er mye nedbør.
Svar: Vi forlenger stikrenna.

* Kummen ved badestranda i Hermetikken er veldig skjemmende.
Svar: Kummen kan ikke flyttes, men vi vil senke den og plastre rundt den.

* Skilt som markerer gangveg står uheldig plassert i nordenden. Folk parkerer på gangvegen inne på friluftsområdet.
Svar: Vi flytter skiltet nærmere Havneveien.

* Stranda i nord ble påført store skader i fjor da kommunen spylte eget ledningsnett. Spylevatn vasket vekk sand og skapte et krater.
Svar: Vi skal finne en løsning for å unngå at dette skjer igjen.

Orkanger Vels sandlager måttes tømmes for å reparere skaden. Orkdal kommune vil erstatte sanden.

(Det siste er vanskelig, siden vi ikke har klart å skaffe mer korallsand. Men Orkanger Vel ber om å få dekt en utgift på 7 500 kroner til kjøp av et mindre parti kalksand).

Orkdal kommune skal snart skilte handikap-parkering ved det nye rullestolanlegget i nordenden. Da er anlegget klart. Orkanger Vel vil prøve å få til et arrangement for å innvie anlegget, som koster over 350 000 kroner.

Av dette betaler velforeninga mer enn 200 000. Extra-stiftelsen bidrar med 125 000 og sanitetsforeninga med 25 000.

18.juli1.jpg

 

Publisert 03.07.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

TerjeT 04.07.2012 20:38
OG glimrende Orkdal kommune.

glimrende 04.07.2012 10:49
Glimrende Hans og Orkanger Vel.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse