Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Slik blir nye Orklahallen med klatrehall

Orklahall2_1.jpgSnart starter arbeidet med ny bane 3, basishall og klatrehall. Klatrehallen kommer ved den nye bane 3, ikke ved dagens inngangsparti. Dette er en av justeringene for å få ned prisen (Ill: On Arkitekter).

Den øverste delen av tegninga over viser hallen sett fra sirkustomta (fasade mot nord). Her kommer bane 3/basishallen som en forlengelse av dagens hall. Den vil ligge der parkeringsplassen mellom hallen og veien er i dag.

Den nederste delen av skissen er fasaden sett fra p-plassen foran dagens inngangsparti (fasade mot øst). Hallen får to inngangspartier. Et nytt et ved klatrehallen (bildet over) i tillegg til dagens inngang.

Orklahall3_1.jpgPå tegninga over ser du hallen fra Idrettsparken. Nederste del viser hvordan klatrehallen kommer til å stikke litt opp over den nye hallen sett fra OTI/Tverradkomsten.

Den vesle parken foran dagens hall må vike plass for klatrehallen og parkering. Mange parkeringsplasser forsvinner. Etter hvert blir det trolig knapphet på parkering her, slik som i resten av sentrumsområdet.

OTI-sentret planlegger omfattende utbygging. Det politiske flertallet anført av Orkdalslista og Senterpartiet gikk bort fra et krav om parkeringshus for å utnytte arealene bedre.

Under ser du ei skisse av området med utbygd hall. Feltet med oransje farge markerer dagens bygg. Gammelhallen stikker ut til høyre. Tverradkomsten er nederst.

Lys gult er nye bygg. Som tegninga viser vil nyhallen strekke seg nesten helt ut til dagens adkomst, der det er parkering i dag (til venstre).

Orklahall1_1.jpg


 

Publisert 25.06.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse