Besøkstall

103 803 denne måneden

15 638 130 i år

Annonse

Annonse

Annonse

104 000 i overskudd fra Orkanger-dagene

nedre.jpgOrkanger 2008 på Nedre Rømme (bildet) ga 104 000 kroner i overskudd. Det betyr 114 kroner i betaling pr. dugnadstime. OIF håndball, Orkla Fotballklubb, Orkanger Musikkorps og arrangøren Orkanger Aktivum la ned flest arbeidstimer i år. Resultatet er dårligere enn i fjor (191 pr. time).

 

Nedgangen skyldes blant annet dårligere salg og redusert sponsorstøtte. Arrangementet var litt uheldig med været i år.  Det kan forklare svakere salg av mat og drikke. Dessuten gjorde lagene en dårligere innsats som loddselgere enn før.

Orkanger-Dagene startet i 2000 som en markering av tusenårsskiftet. Etter hvert har arrangementet blitt et sosialt høydepunkt og en god inntektskilde for lag og foreninger.

Paraplyorganisasjonen Orkanger Aktivum er allerede i gang med å planlegge Orkanger 2009. Orkdal kommune vedtok onsdag å gi 50 000 kroner i støtte, det samme som i år. 2008  var første gang Orkanger-dagene søkte om tilskudd.

Styret i Orkanger Aktivum har evaluert årets arrangement. En av konklusjonene er at lydnivået må ned på enkelte konserter inne i teltet. Flere har reagert negativt på høyt volum.

For 2009 er det spenning knyttet til utbygging på Nedre Rømme. Et kommunalt service- og verkstedbygg for driften av Idrettsparken er planlagt ved tunet. Det er også et lager i regi av OIF, Orkanger Aktivum og Orkanger Vel. Byggingen kan komme  til å starte til våren, men byggene blir ikke ferdige til arrangementet i juni.

Nye skisser er nå lagt fram av kommunen. Et lavt servicebygg skal erstatte låven. Lageret blir bygd langs J.O. Rømmesmos vei.

Byggene skulle etter planen ha stått klare seinest for to år siden.

 

Publisert 18.12.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse