Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommunen dropper miljøkrav - med 6 mot 5 stemmer

Follo2.jpg

Viktige saker fra hovedutvalgene onsdag:
* Miljøkommunen Orkdal gir seg selv fritak fra miljøkrav ved gymbygget på Follo (bildet).
* "Endelig heim" i Moan utsatt på ubestemt tid pga tvil om behov for omsorgsboliger.
* Blokker i sentrum kan bygges med flate tak (7 mot 4 stemmer).

Follo:
Orkdal har vedtatt å være en forgangskommune innen miljø. Kommunen skal gå foran og vise vei for private, blant annet ved å spare energi i egne bygg

Men det er i planer som Orkdal 2040.

På Follo blir det for dyrt å følge nye krav til etterisolering for å spare energi. Orkdal kommune har som kjent kjøpt gymbygget med tomt av fylket for 10 millioner. Orkdalstorget (lager/butikk) og voksenopplæringa (skole) skal inn.

Orkdalslista, Senterpartiet og Høyre (6 stemmer) stemte for at kommunen skal gi seg selv dispensasjon fra forskriften.

Arbeiderpartiet og Venstre (5 stemmer) stemte for at kommunen må følge kravene.

Fylket anslo i 2008 at det vil koste ca 35 millioner å sette bygget i god stand. Kommunen skal bruke en brøkdel før voksenopplæringa flytter inn.

Blant annet er det asbest i bygget, noe som gjør ombygging veldig kostbart.

"Endelig Heim"
Det kommunen først døpte "rusboliger" i Moan blir utsatt på ubestemt tid. Det vedtok et enstemmig hovedutvalg for oppvekst og omsorg onsdag. Man vil først finne ut om behovet for omsorgsboliger dekkes opp i Elvestien og ved Rosenvik.

Hovedutvalg forvaltning vedtok samtidig å avvise en ny klage på selve reguleringsplanen. På papiret skal det fortsatt bygges ca 20 boliger, hvorav fem forbeholdt personer med særlige behov.

To blokker i sentrum:
Her har det vært diskusjon om antall parkeringsplasser, gesimshøyde og om tak skal være flate eller skrå.

Arbeiderpartiet (4 av 11 stemmer) ble stående alene på et krav om lavere gesimshøyde enn omsøkt - og at tak skal ha samme form som andre bygg i området (saltak/skråtak).

Flertallet på 7 ga klarsignal for planen om to blokker med 21 boenheter.

ST-bygget:
Daglig leder Johan Olav Wiggen og redaktør Anders Aa. Morken orienterte: ST ønsker å bygge ut eiendommen i fire etasjer. Det er mer enn hva reguleringsplanen tillater, men nå ser der ut til at politikerne godtar fire etasjer vis a vis sparebanken.

Avisa ønsker å utvikle ST-eiendommen til et pulserende mediehus med boliger i de to øverste etasjene. Håpet er å bidra til vitalisereing av sentrum.

Alle politikerne er positive til initiativet. Spørsmålet om antall etasjer blir det tatt stilling til senere. Flere etasjer gir større lønnsomhet,

Nytt bygg nær Bowlingen:
Fire eller seks boenheter. Utbygger søker om fritak fra kravet om å tilknytte fjernvarme, fordi det blir dyrt (Orkdal 2040).

Enstemmig nei til fritak fra energikravet.

AMFI-utbygging:
Etter flere justeringer er det fattet enstemmig vedtak i hovedutvalget. Veiløsning med rundkjøring, parkering og alle andre uenigheter er ryddet vekk.

En av de siste sakene gjaldt Bårdshaug Herregårds protest mot at folk kan se inn på hotellrom fra en planlagt tursti. Turstien kommer.

AMFI kan snart starte arbeidet med nesten å doble varehusets areal.

 

Publisert 14.06.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse