Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Vil utstette "Endelig heim" i Moan: Tvil om behovet

omsorgsboliger_1_1_1.jpg

Rådmannen foreslår nå å utsette det omstridte prosjektet "Endelig heim" med såkalte rusboliger i Moan. Forslaget kommer fordi det har oppstått tvil om det er behov for boligene.

Saken skal opp i hovedutvalg for oppvekst og omsorg onsdag.

"Endelig heim" har versert i mange år. Det startet med at Orkdal kommune fikk 500 000 kroner fra Helsedirektoratet for å lage et skisseprosjekt. I handlingsplanen for 2011-2014 het det blant annet:

"Bygging av 5 rusboliger til 7,5 mill. kr.som forutsatt i ruspolitisk handlingsplan."

Senere har kommunen gått bort fra begrepet "rusboliger", uten at naboene er beroliget av den grunn.

Orkdal kommune erkjente imidlertid økt risiko for kriminalitet, og det har strømmet på med protester fra Moan. Blant annet er det hevdet at en klynge på fem omsorgsboliger vil virke stigmatiserende, danne en ghetto og virke mot sin hensikt - som er å hjelpe folk tilbake til et godt liv.

Poltikerne svarte med å åpne for at omsorgsboligene skulle inngå i et større prosjekt på totalt ca 20 boliger.

Nå er det laget flere skisser med bygg på to etasjer og inntil 24 boenheter - hvorav fem forbeholdt beboere med spesielle behov.

Det understrekes i saksframlegget at "småhus - dvs brakkene på industriområdet - fortsatt skal brukes for aktive misbrukere med risiko for støy og ødeleggelser.

Tvilen om det er behov skyldes at kommunen bygger 26 nye boenheter i Elvestien. Dessuten har kommunen overtatt leiligheter ved Rosenvik.

Rådmannen foreslår at hele prosjektet blir utsatt inntil man vet om behovet nå er dekket.

 

Publisert 11.06.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse