Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal vokser nesten ikke: Innvandring gir litt pluss

19FlyfotoOrkanger_med_havneomraadet2.jpg

Folkeveksten i Orkdal flater ut. Siste kvartal økte folketallet med fire. Dermed ble vi 11 433 innbyggere. Uten innvandring ville Orkdals befolkning ha krympet.
Nedenfor finner du flere fakta om Orkdal - alt fra likestilling til kinobesøk.

Det meste er hentet fra kommunens årsmelding.

Folketall:
Vi passerte 11 000 i 2007.
I 2011 ble vi 64 flere; lavest vekst siden 2004.
I de tre første måneder i 2012 økte folketallet bare med fire. Vi hadde et fødelsunderskudd på ti, men en netto innflytting på 14. Nesten alt flytteoverskuddet er innvandring fra utlandet.

Altså; uten innvandring krymper Orkdal.

Likestilliing:
Statistisk Sentralbyrås mål på likestilling sender Orkdal langt ned på rankingen: Nummer 298 av 430 kommuner i 2010.

761 av 951 ansatte i Orkdal kommune i fjor  var for øvrig kvinner.
I barnehagen  var det 152 kvinner og 2 menn.
Bare tekniske tjenester hadde overskudd av menn.

Kvinnene ansatt i Orkdal kommune tjente i snitt 368 000.
Mennene ansatt i Orkdal kommune tjente i snitt 422 000.

Skole:
Elevtallet gikk ned fra 1404 i 2010 til 1382 i 2011.

Barnehage:
Antall barn med barnehageplass (kommunal, privat eller åpen barnehage) økte fra 699 i 2010 til 773 i 2011.

Kino:
Fantastisk utvikling i besøket:
2010: 3 675 publikummere (86 forestillinger).
2011: 5 054 publikummere (83 forestillinger).

Biblioteket:
Men nedgang igjen på utlån - tusen færre:
2010: 36 271 lån
2011: 35 275 lån

Pleie og omsorg:
Brukere av hjemmetjenester økte:
2010: 310 brukere.
2011: 354 brukere.

Brukere av korttidsopphold økte:
2010: 175 brukere.
2011: 223 brukere.

Voksenopplæringa:
Gradvis færre elever de siste årene:
2009: 151
2010: 106
2011:   89

88 av de 89 elevene var fra andre land enn Norge. De kom fra 20 forskjellige nasjoner.

 

Publisert 10.06.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

taper kampen 17.06.2012 12:16
Denne utviklinga er skremmende og bør være et tankekors for Lysholm og co. Det er et stort potensiale i Orkdal og Orkanger for å lage et skikkelig attraktivt og samla sentrum. Orkanger har industriområdet og idrettsparken som en styrke men til og med idrettsparken er og har blitt motarbeidet. Så lenge politiske krefter ønsker å bruke hele bygda som sentrum vil kommunen tape kampen ed tanke på vekst og fremtidsutvikling.

mer jante - ikke unn andre noe 13.06.2012 23:03
Denne negative befolkningstrenden vil fortsette så lenge Orkdals ledende politikere ønsker litt sentrum både her og der. Det er dessverre ikke på denne måten det fungerer. Virker som om sentrumssatsing og samling på Orkanger rammes av jante. En moderne sentrumssamling på Orkanger ville forsterket hele kommunen. Orkdal er en av få kommuner i det ganske land som innehar denne destruktive jantelovholdningen.

ikkesentrum ikke attraktivt 13.06.2012 18:05
Denne problematikken blir som bønder i byn. Tiden går fremover og fremtidsmenneskene ønsker at sentrumsområder er moderne til en viss grad. Sån nhar det blitt enten man ønsker det eller ikke. I Orkdal føres en ikke-sentrumspolitikk - man får som man reder.

jomar 13.06.2012 01:06
ikke tilrettelagt for småbarnsfamilier der sentrumsnære boliger er viktig ei heller et moderne småbypreget sentrum med viktige fasiliteter som kan trekke mennesker til stedet

for dårlig sentrum hovedårsak 11.06.2012 23:01
Meget forståelig at befolkningsveksten stagnerer i Orkdal når vi har ledende politikere som ikke makter å lage et samlende og attraktivt sentrum.

Dårlig? 12.06.2012 23:53
Så du mene att når folk itj får fløtt t Sentrumen, så fløtte dæm itj t Orkdal´n?? Tru kanskje d finnes ainna plassa i dalføret d går ann å bo å.....

klar årsak 13.06.2012 18:00
Jo man trenger ikke å bo midt i sentrum men Orkdal må ha et sentrum som har moderne sosiale trivselselementer samlet i nær gangavstand, noe byplanleggere har påpekt ved flere anledninger. Skal det være attraktivt å bosette seg i Orkdal må dette være på plass. Pr dato mangler alt dette i Orkdal samtidig som sentrumssamlingsplanene motarbeides. Det handler om å samle de aller fleste sentrumsfunksjoner for at dette skal bli godt nok. I Orkdal gjør man motsatt. Her fortsetter man med spredning - ikke samling. Dette er helt klart en av hovedårsakene til at Orkdal får mindre og mindre tilflytting.

berit gjølmesli 13.06.2012 22:30
En konsekvens av det du sier kan bli at Orkdal taper kampen om kompetent arbeidskraft;og den vil det være viktig å vinne i tida som kommer.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse