Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Follo: Kommunen vil droppe miljøkrav for seg selv

Follo3.jpg

Miljøkommunen Orkdal vil gi seg selv fritak fra miljøkrav for å spare penger. Rådmannen ber om å slippe etterisolering når innvandrere og andre på voksenopplæringa må inn i det gamle gymbygget på Follo. Kommunen skal fyre for kråka i bygget fylket ville rive.

Saken får kommunens erklærte miljøpolitikk til å framstå som en vits. Samtidig blir private utbyggere pålagt strenge krav.

Kommunens egen søknad kommer til politisk behandling i hovedutvalg forvaltning onsdag. Saken er i korte trekk slik:

* Når et gammelt bygg skal bygges om/få ny bruk osv er det nå krav i loven om å etterisolere for å spare energi. Kravet skyldes  miljøhensyn. Vi skal bruke mindre energi (og normalt går offentlig forvaltning foran som et godt eksempel).

* Loven åpner for fritak hvis energisparing gir "uforholdsmessige kostnader" og ombygging er "nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk."

* Rådmannen ber politikerne gi Orkdal kommune dispensasjon ut fra følgende vurdering:

Å innfri lovens krav vil være "ødeleggende for prosjektets økonomi."

Saksframlegget inneholder ikke en eneste faktaopplysning om økonomiske forhold.

Sør-Trøndelag fylkeskommune anslo i 2008 at det ville koste ca 35 millioner kroner å sette gymbygget i forskriftsmessig stand. Fylket ville rive eller selge.

Orkdal kommune kjøpte bygget med tomt for 10 millioner kroner.

Dette var kommunens bidrag for at fylket skulle bygge ut Follo i stedet for å flytte 60 elevplasser til Meldal.

Orkdalstorget

Siden har Orkdal kommune lett etter bruksområder for det bygget fylket ville sanere. Resultat:

Voksenopplæringa, Orkdalstorget og hjelpemiddellageret flyttes inn. Voksenopplæringa holder i dag til på Orkanger, Orkdalstorget på Bårdshaug.

Opplegget er å pusse opp gymbygget for penger man sparer inn på dagens husleie andre steder. Men innsparinga står ikke i noe forhold til hva det vil koste å isolere bygget etter dagens krav.

Å følge miljøkrav vil altså være "ødeleggende for prosjektets økonomi."

Grendepolitikk

Follo-prosjektet hadde to formål:

* Å sikre rask utbygging av skolen der den ligger. I ettertid har fylket investert store beløp i en rekke vg skoler andre steder uten at kommunene har måttet kjøpe gamle hus som gjenytelse. Denne uka ble det kjent at man satser 70 mill. i Meldal.

* Å videreføre en grendepolitikk med Follo som "sentrum."

En rekke sentrale politikere i Orkdal ser på Follo som en løsning, men Follo er et stort problem:

1. Follo-nostalgien og grendepolitikken hindrer Orkdal i å få et flaggskip av en ny, vidergående skole knyttet til Idrettsparken, Orklahallen, klatrehallen, Gammelosen, kultur, handel og industri.

2. Follo fører til fortsatt bråk og uro fordi politikere som Arne Grønset bruker en hver anledning til å prøve å flytte virksomhet dit.

3. Follo bidrar nå også til ytterligere å undergrave Orkdals tynnslitte troverdighet som miljøkommune.

Mer bilbruk

Selberg arkitektkontor har forlengst slått fast at en skole på Orkanger ville gitt lavere klimagassutslipp. Dette fortier det politiske flertallet. I stedet dukker det opp udokumentete påstander om at annen plassering vil gi "mer biltrafikk" og mer kjøp av "snop" (det siste en klassiker fra ordfører Gunnar H. Lyshom, som ikke vet at kantina på Follo selger godteri).

Nå kommer også fritak fra energikrav for å hente innvandrere og andre på voksenopplæringa ut fra Orkanger sentrum og presse dem inn i gymbygget.

Gymbygg-saken setter Orkdal kommunes offisielle miljøpolitikk i et merkelig lys. I kommunepolanen har Orkdal nemlig vedtatt følgende (mine uthevinger):

* Orkdal kommune tar klima/miljøutfordringene på alvor og har miljøhensyn som bærende prinsipp i kommunal virksomhet.

Hovedmål for miljø er:
* Orkdal kommune er en foregangskommune for miljø med fokus på et grønt ytre miljø, energieffektivitet og lave klimautslipp.
* Orkdal kommune skal ved all planlegging og utbygging satse på bærekraftige lavenergibygg og miljøvennlige transportløsninger kombinert med arealplanlegging som gir de beste muligheter for gående og syklende.

Hans Kringstad

PS:
Ordfører Gunnar H. Lysholm stemte mot å sette av tomt til mulig ny vg skole på Orkanger fordi "fylket ikke ville bygge ny skole." Men i fylkets egne dokumenter (skolebruksplanen) er sannheten stikk motsatt. Videre utredning av ny lokalisering droppes fordi kommunen ikke vil sette av tomt.

Så får hver og en velge hvem man skal tro på.

Neste år vil Grønset & co ha forsonende 17.maifeiring for hele kommunen på Follo - trolig i denne idrettshallen:

Follo4.jpg


 

Publisert 09.06.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse